Fra fjorårets basar

Påskebasar på Moi

Moi kvinneforening har i mange år arrangert basar i forkant av påsken. I år gikk basaren av stabelen fredag 5. april.

Formann i foreningen, Anne Gerd Støle, kunne ønske velkommen til en stor flokk frammøtte på Moi bedehus. Dørene ble åpnet for loddsalg kl.18.00 og første åretrekning bla avviklet i forkant av andaktsstunden.

I år var det Astrid Nordbø fra Randaberg som gledet forsamlingen med god og oppbyggelig sang. Mannen hennes, Erik Nordbø, hadde kveldens tale. Han minnet de tre korsene på Golgata, og betydningen av Jesu frelsesverk.

Etter andakten var det tid for to nye åretrekninger, før det ble servert kveldsmat med kaffe og kaker. Siste post på programmet var trekning av hovedlotteriet. Opptellingen viste at det kom inn kr.40.131,- til misjonen. Omtrent det samme som i fjor.