Tryggheim Forus

Nytt skoletilbud på Tryggheim Forus

Som første NLM-skole tilbyr nå Tryggheim Forus videregående studier i Teknikk og industriell produksjon. De blir nå en 1-13 skole, det vil si at man har både barne-, ungdom- og videregående skoletilbud.

Tryggheim Forus ble startet i 1997, da som Sandnes Lutherske Grunnskole. NLM overtok driften av i 2010, og da ble også skoledriften flyttet til Lura bydel i Sandnes kommune. Nå er skolen i egne lokaler på Forus.

 

TIP linje

Som første NLM-skole tilbyr Tryggheim Forus studier i Teknikk og industriell produksjon. Dette er eet linjetilbud som etterspørres i mange bransjer. Det første året er mer generelt, mens det andre året legges opp til studieretningen Industriteknologi. Dette er en retning som gir mange muligheter, og skolen er allerede i gang med å opparbeide kontakter med tanke på lærlingeplasser. En annen mulighet er å ta studiepåbygg ved skolen.

Ellers tilbyr de studier innen Service og samferdsel og Studiespesialisering. Til sammen har de godkjennelse på 60 studenter første år, og de starter opp med 3 klasser, en i hver studieretning.

 

Økonomisk storsatsning

Skoleleder i NLM Torleif Belck-Olsen sier at dette er spennende med en slik studieretning. – Det er en kostnadskrevende studieretning, og det er bra at NLM viser at de satser på dette. Håvard Østhus vektlegger at Tryggheim Forus har hatt god økonomi i mange år, og at de derfor er godt rustet til denne satsningen.

Tryggheim Forus har sammen Norrøna eiendom i Sørvest kjøpt opp to nabotomter til grunnskolen, og om få dager vil de få tegninger fra arkitekt til nye skolebygg. Planen er å flytte inn i nye bygninger til skolestart i 2021. Frem til da vil de tilby undervisningen i leide lokaler, men i nærheten av grunnskolen.

Håvard Østhus er ansatt som avdelingsleder for den videregående skolen. Han inngår i ledergruppen ved Tryggheim Forus, sammen med Rektor, administrasjonsleder og 2 andre avdelingsleder. Han sier at det er èn skole, med flere avdelinger som vil dra nytte av hverandre.

 

Kristen dagskole

Tryggheim Forus er en dagskole, noe som tilsier at de ikke har internat eller mye aktiviteter på kveldstid. Men den ligger slik til på Forus utenfor Stavanger at kollektivtilbudet er godt. Østhus at Tryggheim Forus er en kristen skole.

Påtroppende rektor Olav Erik Dahl utdyper. - Vi er godkjent på de offentlige planene, men har i vårt mandat fra staten fått i oppdrag å synliggjøre vår profil i fagene. Vi skal være gode på formidling av fag, og vil også i disse formidle Gud som skaper og opprettholder av verden, Guds ord som rettesnor i livene, ansvaret vi har fått for naturen og våre medmennesker og Jesus som Veien, Sannheten og Livet.

Både Østhus og Dahl legger vekt på at alle er velkomne som elever, og at det er fremdeles noen ledige plasser. De er midt oppe i en stor publisitetskampanje, og over 100 000 skal blant annet ha sett skolereklame på kino i Stavanger de siste månedene.