Johannes Selstø 2017

Johannes Selstø blir regionleder i Midt-Norge

Det er med stor glede vi kan fortelle at Johannes Selstø starter i tjenesten som regionleder i Midt-Norge 1. mai.

Regionstyret har, sammen med hovedledelsen i NLM, over lengre tid arbeidet med å få på plass ny regionleder. Dette har ikke lyktes, og situasjonen har opplevdes svært krevende. Vi er derfor veldig takknemlig for at Johannes Selstø vil avhjelpe situasjonen og starte som regionleder 1. mai.

Ansettelsen ble godkjent av Hovedstyret i går.

 

Forsamlingsleder i Betania

Johannes Selstø jobber nå som forsamlingsleder i Betania misjonsforsamling i Trondheim. Stillingen som forsamlingsleder i Betania blir utlyst innen kort tid.

Regionledelsen vil sammen med styret i Betania legge til rette for en overgangsordning inntil ny forsamlingsleder i Betania er på plass.

 

Hjertelig velkommen!

Vi ønsker Johannes hjertelig velkommen som regionleder og oppfordrer alle til å omslutte han og kona Klara i bønn og omsorg!