Tonstadli

Tonstadli årets bedrift

Tirsdag 19. mars fikk Tonstadli tildelt en hederspris av næringsforeningen i Sirdal kommune.

Prisen ble delt ut på Sirdal Næringsforening sitt årsmøte og gjaldt «Årets bedrift 2018». Det er gledelig og en stor heder, at Tonstadli på denne måten blir lagt merke til og satt pris på i kommunens næringsliv.

I begrunnelsen for prisen heter det at Tonstadli AS har gjort en fremragende innsats over mange år i næringslivet i Sirdal. Bedriften har vært framsynt, offensiv og dyktig.

Tonstadli sin innsats når kommunen bygde ny skole, blir også fremhevet. Det samme gjelder Tonstadlis utbygging og modernisering i forbindelse med anleggsvirksomheten i Sirdal. De store investeringene som er gjort, gjør at Tonstadli er godt rustet for framtiden, skriver Næringsforeningen.

I begrunnelsen blir den store innsatsen til Aslaug og Ingve Nord-Varhaug berømmet. De har «lagt ned en betydelig og imponerende arbeidsinnsats over en lengre tidsperiode.» Begrunnelsen avsluttes med å si at «Selskapet er veldrevet og leverer overnatting/kost og catering av ypperste klasse.

Vi stiller oss i rekken av gratulanter til an absolutt velfortjent pris, både til Tonstadli generelt og til Aslaug og Inge Nord-Varhaug spesielt.