Fra forsamlingen

Salem Misjons-forsamling

Omfattende og utadrettet arbeid i Salem Misjonsforsamling, Stavanger

-          Uno Språkkafe er noe av det mest utadrettede vi driver i Salem. Her får en møte mennesker med ulik tro, og får bli kjent og være noe for dem. Flere fra språkkafèen kom på Salem sine førjulsarrangement, og for flere ble det deres aller møte med en kristen forsamling, sier styret i Salem misjonsforsamling i sin årsmelding.

 

Om lag 100 møtte fram på årsmøtet 19. februar. Av disse hadde 84 stemmerett. Totalt har Misjonsforsamlingen 457 medlemmer fordelt på Salem Ung, IKF (Internasjonalt Kristent Fellesskap), og søndagsgudstjenesten. 32 smågrupper er knyttet til disse tre hovedgruppene. Det ble arrangert over 200 offentlig møter i løpet av 2018. IKF samler folk fra mer enn 20 nasjoner. Sju barn ble døpt i 2018.

 

Fra mai til september ble Cafè Uno leid ut til Den Indre Sjømannsmisjon som driver Seaman Mission. De hadde besøk av flere tusen ansatte fra cruiseskip som anløper Stavanger.

 

Bjarne Middelthon, Helga Bø, John Erik Thomassen, Vidar Frøysa og Sølve Sivertsen(1.v) ble valgt inn som nye styremedlemmer.

 

De samlede driftsinntekter i 2018 ble 3,6 million kroner, som er nitti tusen mer enn året før. Det ble overført nærmere 2,5 million kroner til Misjonssambandet.