Fra kolekt på et reionårsmøte.

Gaveinntektene steg med 1 million

Regnskapstallene for 2018 for Region sørvest viser en stigning i gaveinntekten på nesten en million kroner i forhold til 2017.

Regnskapet for 2018 for Region sørvest viser en gaveinntekt på 47,7 millioner kroner. Dette er en stigning på 962.000 kroner i forhold til året før.

Fast givertjeneste hadde den største økningen med 836.000, og endte på 19,6 millioner kroner. Både julemessene og skolene hadde hver en økning på ca. en halv million, med et overskudd til misjonen på 6,0 og 3,2 millioner kroner.

Gavene fra misjonsfellesskapene endte på 12,7 millioner, en nedgang på ca. en halv million fra året før. En av årsakene til nedgangen skyldes at flere går over fra å gi via kollekt til fast givertjeneste.

Inntektene fra NLM Gjenbruk og NLM Arv er ikke med i disse tallene. Men våre åtte gjenbruksbutikker gav et overskudd til misjonen på 5,27 millioner kroner. Dette er en nedgang på kr. 620.000 i forhold til 2017. I testamentariske gaver kom det inn 13,2 millioner kroner fra Region sørvest.

Lavere kostnadene

Driftskostnadene ble på 21,7 millioner kroner. Dette er 140.000 mindre enn året før.

Regionbidraget, det vil si det regionen bidrar med til arbeidet på NLM sine misjonsfelt og ved hovedkontoret, ble på 30,4 millioner kroner. Dette er 65.000 mer enn det som var budsjettert, og 1,35 millioner kroner høyere enn i 2017. Regionbidraget utgjorde 64 % av gaveinntektene.

Mye ugjort

Regionleder Kolbjørn Bø sier i en kommentar til regnskapet at han kjenner på takknemlighet og ydmykhet for et så flott resultat, og ønsker å formidle en varm takk til alle som har bidratt til det gode resultatet.

- Når vi ser oss rundt om i verden, ser vi fortsatt mye ugjort, og at midlene trengs. Jeg håper vi kan få regne med hverandre også framover, sier regionlederen.