Tegninger nye Misjonssalen

Nye Misjonssalen

Misjonssalen Sandnes er på vei mot nye møtelokaler i Sandnes gamle Brannstasjon. På møtet 10.mars-19 ble tegninger lagt fram for innspill og samtale

April-18 kjøpte NLM Eiendom (NLM Sandnesporten AS) den gamle Brannstasjonen i Sandnes. Fram til nå har vi arbeidet med reguleringsplaner overfor Sandnes kommune og Fylkesmannen. Reguleringsplanen er pr nå ikke i havn, men arbeidet går sakte men sikkert framover. Det som i alle fall er klart, er at vi får ha menighetslokale i bygget.

Samtidig med reguleringsplanen går flere prosesser parallelt. Det jobbes bl.a. med aktuelle leietakere til eksisterende bygg, den tidligere legevakten og et nytt bygg som skal bygges. Hvor mange tusen kvadratmeter som til slutt blir bygget, er avhengig av hva reguleringsplanen sier.

Når reguleringsplanen blir ferdig, forhåpentligvis i løpet av høsten-19, så overtar vi bygget og setter i gang med ombyggingen. 2.etasje i Brannstasjonen skal bli menighetssenter.
På møtet søndag 10.mars ble forslag på tegninger lagt fram for menigheten. Mange hadde innspill og forslag til endringer. Totalt vil Misjonssalen disponere ca 1.600 m2 i 2.etasje av bygget.

Se forslag på tegninger.

På møtet 10.mars deltok også mannskoret Frihals fra Flekkerøy. De hadde vært på Rogalandsturne. Roald Arnesen i Frihals, ansatt i Norea Mediemisjon, fortalte bl.a. om et besøk han og flere andre i Norea nettopp hadde hatt til et totalt lukket land i Asia. Kristne radiosendinger sender bølger av håp inn bak stengte grenser.