Vatland bedehus

Møter på Vatland bedehus

Siste uka i mars var det tre møter for NLM på Vatland bedehus i Strand. Oppmøtet var etter forholdene godt.

Vatland bedehus ligger mellom Alsvik og Kjøllevik i nordre del av Strand kommune. Huset ble bygget i 1909 i forbindelse med en vekkelse ved Svend Foldøen. I 1960-62 var det en ny stor vekkelse, denne gang ved Peder Thorsen og Holger Kjølvik. Huset ble da i minste laget, og et påbygg sto ferdig ti år senere. Bedehuset er for bygdene Voster, Kjøllevik og Alsvik. Sidene det var lite kristenfolk i Vervik, ble huset plassert mellom de to andre bygdene.

Møteserien denne gang startet tirsdag 26. mars og varte til torsdag 28. mars. Tirsdag var Karl Johan Eie møteleder, mens det var formannen, Kjell Magnor Kvalvåg, som ledet de to andre kveldene. Ove Sandvik var predikant og hadde tekster fra tre av apostelen Johannes sine skrifter.

Det var nydelig sang de to siste kveldene. Onsdag sang søstrene Ingrid Holta og Sigrun Flatebø, som har røtter i Alsvik. Torsdag var det Lars Vatne som sang. De fleste frammøtte hadde tilknytning til bedehuset, men det var også tilreisende fra flere andre bygder i Strand.