Rubbestadneset bedehus

Møtehelg på Meling, Bømlo

Misjonssambandet har jevnlig noen møter på Meling bedehus. Helga 1.-3. mars var det tid for møtehelg med Ove Sandvik som forkynner.

Det var oppstart med møtene fredag kveld kl.19.00. Kontaktpersonen, Kjell Sønstabø, var på plass i god tid før møtet og ønsket alle hjertelig velkommen. Første kvelden var det 13 som møtte fram på bedehuset. Det var duettsang av to av forsamlingens egne damer.

 

Else og Kjell Sønstadbø var vertskap for predikanten. Det er og har vært en stor og rik velsignelse, at misjonsvennene rundt om i landet åpner sine heimer for predikantene. Lørdag formiddag var satt av til besøk hos to eldre misjonsvenner som av helsemessige årsaker, sjelden kommer seg på møte. Kristianna (95) og Hans (99) Nesse er like opptatt av misjonens sak som før. Hun har vært formann i kvinneforeningen i over 50 år, mens han har vært søndagsskolelærer i over 30 år og også noen år som formann i NLMs misjonslag.

 

Lørdag ettermiddag var det fest på bedehuset. Det var sang av Else Sønstabø og Anne Marie Nerheim. 14 frammøtte fikk etter samlingen nyte mye god mat og hadde god tid til å samtale.

 

Søndag formiddag var det møte på Rubbestadneset bedehus. Her var det Magne Ekanger som ledet møte og deltok med sang. Det er sjelden søndags formiddagsmøter på dette bedehuset, så et oppmøte på 19 var gledelig. Møtehelga ble avsluttet med møte på Meling bedehus søndag kveld, med over 30 frammøtte. På denne samlingen var det sang av ekteparet Jette og Bjarne Steinsund.