Årsmøteforsamlingen

Inspirerende årsmøte på Randaberg

Randaberg misjonsforsamling er en av de største foreningene i regionen vår. Mandag 18. mars var det tid for årsmøte.

Randaberg har en lang og rik misjonshistorie, som har rekruttert mange misjonærer og forkynnere. I Misjonsforsamlingen er det mange mindre foreninger, blant annet sju kvinneforeninger, sju mannsforeninger og fem lag for barn og unge.

Årsmøtet samlet om lag 50 frammøtte, og formannen i forsamlingen, Bjarte Steinnes ønsket velkommen til årsmøtet, som startet med møtestund og mat, før selve årsmøtesakene.

En fyldig årsmelding ble lest. Den fortalte om en omfattende møtevirksomhet, med bl.a. onsdags- og søndagsmøter, en to-ukers møteserie, to møteuker. Det var også arrangert et ekteskapskurs i 2018.

Regnskapet viste at misjonsforsamlingen i 2018 hadde sendt kr.1.508.743,- til misjonen. Av disse var kr.753.799,- fra foreningene og resten fra forsamlingen. Totalt var dette en økning på vel kr.70.000,- fra året før.

Etter årsmøtet består styret av Bjarte Steinnes, formann (gj.v.), Thore Askvik, Elisabeth Bø (ny), Jan Birger Kirkeli, Trond Goa (gj.v.), Åge Sele (1.v.) og Kåre Helgøy (2.v.). Det var også satt av god tid til samtale om arbeider, hvor det var flere engasjerte innlegg.