Gaute Melberg og døtre

Basardager på Heia

Heia kvinneforening for NLM arrangerer hver vår en stor basar til inntekt for misjonen. I år var basaren lagt til 22.-23. mars.

På fredag var det oppstart av loddsalg kl.18.00 og møtestund klokken 19.00. Formannen i kvinneforeningen, Gunn Lisbeth Norland kunne ønske velkommen en fullsatt møtesal. Strengemusikken fra Frelsesarmeen på Jørpeland, deltok med god sang og Ove Sandvik holdt andakt.

Lørdag var det også møtestund kl.19.00 med samme andaktsholder. Denne kvelden var det Gaute Melberg som sang, sammen med døtrene Anni og Grethe. Også lørdag var møtesalen fullsatt.

Etter begge møtene var det satt av god til kaffe og mat, før kveldene ble avsluttet med utlodning. Fredag kveld var det lynutlodning, mens det på lørdag var trekning av hovedlotteriet og barnelotteriet. To flotte kvelder gav kr.51.380,- til misjonen.