Harald Berge Breistein, daglig leder i NLM-barnehagene.

To nye NLM-barnehager

Hordvik barnehage i Åsane og Solgløtt barnehage i Laksevåg er blitt innlemmet i NLM-barnehagene i Region vest.

Hordvik barnehage ble en del av NLM-barnehagene 1. oktober, og Solgløtt barnehage 1. januar.

Hordvik barnehage ble startet og er blitt drevet av Astrid Øien Halsnes sammen med ektemannen Per Vidar Halsnes. Da de følte tiden var inne for å se seg om etter nye som kunne overta driften av barnehagen tok de kontakt med NLM-barnehagene. De ønsket at driften som kristen barnehage skulle videreføres. Barnehagen har nesten 60 barn og har satset på friluftsliv.

Ønsker fellesskap

Solgløtt barnehage på Laksevåg har vært eid av Bergens Indremisjon. De ønsket at barnehagen skulle komme inn i en sammenheng med flere kristne barnehager. Det har vist seg at mange opplever det krevende å ikke være en del av et fellesskap. Barnehagen har nesten 30 barn. De har et stort mangfold i barnegruppen, med barn fra mange ulike land.  

Glad for muligheter

- Vi er svært glad for mulighetene dette gir oss, sier Harald Berge Breistein, daglig leder i NLM-barnehagene. – Vi ser stort på muligheten dette gir oss til å vise kristen nestekjærlighet, og formidle bibelfortellinger til barna. Barnehagene gir oss også kontakt med mange foreldre i aldersgruppen 20 til 40 år. Også til disse ønsker vi å formidle de gode kristne verdiene NLM ønsker å gi videre. Vi har som mål at både barn og foreldre skal få oppleve at Jesus gir ekte glede på sikker grunn.