Eirikur og Ove står ved pulten og smiler.

Tid for reiseruter

Det er tid for å planlegge høstens møter. På noen bedehus er det faste møter hver uke, mens på andre steder er det plass til flere.

På regionskontoret er Ove Sandvik nå godt i gang med fordelingen av talere til høstens møter. Mange foreninger og lag har sendt inn sine ønsker om talerhjelp, mens andre har kanskje glemt det? Det er enda ikke for sent å melde ønsker til osandvik@nlm.no eller tlf. 97672647.

Om mulig er det mer nødvendig enn noen gang, å samles om Guds ord i de helliges samfunn. Det er forkynnelsen av Ordet som skaper og opprettholder troen i hjertene. Og skal nye bli vunnet for himmelen, må Guds ord forkynnes. Vær derfor frimodig og spør etter taler til møteuker, helger eller enkeltmøter.

NLM Ung i regionen starter tidligere med å legge reiserutene denne gang. Fristen for å sende inn ønsker om andaktshjelp til barneuker, helger og lagsbesøk er 24. februar. Neste uke starter så Eirikur Melberg med å fordele barne- og ungdomsarbeiderne på de ulike lag og foreninger. Ønsker om dette kan meldes inn ved å trykke HER.

Takk at du vil være med å legge til rette for forkynnelsen av Guds ord for store og små!