Kalender

Møteplan 2019

Her finner du oversikten over møtene som skal være i Region nordvest det neste halvåret.

Møteplan for januar, februar og mars er nå klar. Arbeidet med møteplan skjer kontinuerlig, så dokumentet blir oppdatert.

Møteplan