Gutt hopper på skateboard

Jesus-formidling til  generasjon Z

I møte med dem som er født etter 1995 trengs mer enn tradisjonell forkynnelse fra talerstolen. En hip leder med fancy briller og trange bukser er kult, men det metter heller ingen åndelig sult.

Verden er i stadig endring. Midt i denne uforutsigbare kulturen lever det offensive og idealistiske, men samtidig forvirrede og usikre ungdommer, også kalt Generasjon Z (Z-ere). De lengter etter å bli sett, hørt og elsket. De lengter etter Jesus uten helt å være klar over det selv. De vet ikke helt hvordan han ser ut.

 

Fakta om generasjon Z:

  • Født mellom 1995 og 2015
  • Er på flere sosiale plattformer samtidig
  • Lever i øyeblikket
  • Er den mest utdannede generasjonen
  • Foretrekker visuelle illustrasjoner fremfor skriftlige illustrasjoner
  • Går mindre i kirken og flere mister kristen tro

 

Teknologi

I dag får unge mennesker sosiale medier og avansert teknologi inn med morsmelken. Youtube er kilden til kunnskap og blir besøkt i gjennomsnitt fire–fem ganger per dag av enkelte Z-ere. De er heller ikke nødvendigvis tilbøyelige til å rette seg etter hva eksperter sier om ulike felt. De oppsøker heller «influencers», altså ledende personer på sosiale medier med mange følgere, dersom de vil ha svar. Om du virkelig ønsker å ha deres oppmerksomhet, har du åtte sekunder på å få gjennombrudd med ditt budskap, før de mister konsentrasjonen.

Hvis du blir med meg de neste avsnittene, skal jeg prøve å poengtere tre perspektiver som er viktige i formidlingen av Jesus til en generasjon som lever i det øyeblikkelige.

 

Presentasjon trumfer informasjon

Hvordan du presenterer et budskap har mer å si enn innholdet i budskapet om du ønsker gjennombrudd.

Hvis du skal presentere Jesus til mennesker som ikke har peiling på Jesus, kan du gi så god informasjon du bare vil, men du vil sannsynligvis ikke få gjennombrudd. Dersom du presenterer det på mottakernes språk, blir informasjonen mer forståelig.

Derfor, når du har et bibelsk statement, må du tenke på at det er et resultat av kirkehistorien og teologiske refleksjoner. Begreper som nåde, hellig og rettferdiggjort er ikke selvsagt at de forstår. Z-ere trenger å bli forklart slike begreper på en måte som de kan forstå. De trenger også å se anvendeligheten av den informasjonen som presenteres. 

 

Hjerte fremfor hjerne

Hjertet er sentrum for vårt liv (Ordspr 4,23). Hjertet og livet må ha kontakt med hverandre.

I møte med nye mennesker kan vi ta på oss en «profesjonell» rolle, hvor vi som kristne peker på hva som er rett å gjøre, tenke og si i forsøket på å regulere andre menneskers atferd. Dette vil bare skape distanse. Vi trenger et hjertespråk som inneholder bibelske verdier i møte med mennesker der vi hjelper Z-ere å orientere mot Jesus.

 

Demonstrere et verdistyrt liv

Å endre lovsangen til det moderne er relevant og en god strategi, men det er ikke nok. Gratis pizza kan være et fint invitasjonstiltak til møtet, bibelhistorier med bruk av emojis er fengende, og en hip leder med fancy briller og trange bukse er kult, men det metter ingen åndelig sult.

Vi trenger eldre generasjoner som ser og veileder ungdommene i kirken, på bedehuset eller i organisasjonen. I en bærekraftig etterfølgelse av Jesus er det ikke nok å leve et liv gjennom en mikrofon på en prekenplattform, men å koble det hverdagslivet i møte med ungdommer til et verdistyrt liv. Z-erne trenger å få demonstrert et levende liv, bygget på en levende tro på Jesus, som reflekterer våre valg og handlinger.