Hjerte

Møte for kvinner i Misjonssalen

Mandag 18. februar 2019 kl. 19.30 blir det inspirasjonssamling for kvinner i Misjonssalen på Sandnes.

Håper mange har lyst og anledning til å komme på denne samlingen.

NB! P.g.a. matservering vil vi gjerne ha melding hvor mange som kommer. 
Meld til Kari Sandve, 928 46 126 INNEN 11. februar. 
Gi beskjed om eventuelle matallergier.

Valfrid Botnen blir med og taler. Det vil også bli informasjon fra sensitivt arbeid.

Se vedlagt plakat: Kvinnestevne Misjonssalen Sandnes 2019-2.pdf