Illustrasjonsfoto

Samling for kvinner på Gilja

Inspirasjonssamling for kvinner.

Onsdag 8. mai

inviteres du til inspirasjonssamling for kvinner  på Gilja bedehus kl. 19.30.
Håper mange har lyst og anledning til å komme på denne samlingen.


Helga Røyland blir med og taler og forteller fra misjonsarbeidet.

Se plakat her: Kvinnestevne Gilja bedehus, Dalane 2019-2.pdf