Safaribil på savannen i solnedgang

13 år i Øst-Afrika – hva nå?

Janne og jeg har funnet ut at vi skal bli litt lenger i Norge enn et år. Det krever at vi ser litt annerledes på hva vi faktisk bruker tiden vår på, og hvordan vi vil forvalte den. Det vil kreve mer av oss enn tidligere.

Erfaringer satt i system

På felt har vi vært vant til å tenke strategi. Vi må ha på plass strategier som vi kan følge, for at vi som ressurs skal bli enda mer effektive. Vi må tenke noen år fremover. Vi har hatt 3 års perioder, og har da lagt opp et løp for hvor vi vil være etter tre år ute.

Nå er vi i Norge og må tenke likt som det. Hvor vil vi være om noen år? Hvilket nettverk vil vi ha da? Hvem vil vi prioritere tiden vår med? Hvor skal vi være lys og salt?

 

En spennende arena

Vi kommer til Norge. Landet vi ble sendt fra. Vi kommer til region øst av NLM, det skulle jo være trygt og godt. Ja visst er det det, men det er også en enorm misjonsmark!

Vi har flyttet til Oslo nå. I Oslo skulle en tro det kunne bli rast og ro. Ja, men er det egentlig det vi er ute etter? Er ikke vi som kristne forvaltere av evangeliet, og noen som aldri skal være fornøyde med tingenes tilstand så lenge det er mennesker rundt oss som ikke tror? Jo, det er nettopp det som er saken. Rundt oss på alle kanter lever det mennesker som ikke har forstått at Jesus er svaret, nei, de har ikke engang stilt seg spørsmålet.

 

Ikke tanken som teller

Vi har i en årrekke reist rundt i Kenya og Tanzania og fortalt mennesker om hvem Jesus er. Skulle vi stilne når vi kom hit? Nei, jeg tror vi alle er enige om at vi vil fortelle om hva vi har sett og hørt om Jesus. Her er en av de gangene der det ikke er tanken som teller, men handlingen.

Hvor mye tid har Janne og jeg brukt på å legge opp en plan for hvordan vi skal være lys og salt i Norge? Hvor mye har dere brukt tid på å legge opp en strategi? Vi har uendelig med muligheter, og vi må begynne å gå ut av komfortsonene og de vante kretser for å finne vår plass.

 

Viktig at vi drar samme vei

Vår siste periode har vi hatt det privilegium å få sette i gang TeFT Familie, en familiebibelskole for norske familier i Kenya. Fokus der er på ekteskap, familie og formidling av tro. Det har vært en nyttig tid å få fokusere på det. Som ektefeller er det viktig at vi drar samme vei. At vi er opptatt av samme sak, nemlig, at vi og våre blir bevart i troen.

Familien som arena for trosopplæring er nok viktigere i dag enn det noensinne har vært. Vi kan så lett tenke at barna våre får nok påfyll på bedehuset, i kor, på ungdomsklubber og annet vi kjører dem rundt på, men til syvende og sist er det viktigste hva mor og far viser i livene sine. Hvor viktig er Jesus for mor og far?

Vi bestemte oss derfor for å tviholde på familieandaktene hver dag.  «En som ikke har omsorg for sine nærmeste, og særlig for sin egen familie, har fornektet troen og er verre enn en vantro», sier Paulus i 1.Tim 5:8.

Vi har sett de andre gangene vi har vært i Norge, at det ikke går av seg selv. Vi må ha en plan, og vi må bestemme oss for å gjennomføre den.

Vi er glade for å være her igjen, men vi er redde for å stivne til. Det er vi nok alle sammen.

Gud hjelpe oss å følge Ham og Hans plan.