lovsangsteam på scenen

– Til hodet, hånd og hjerte

For fjerde gang arrangeres fellesskap-konferanse på Fjellhaug studiesenter, en samling hvor man ønsker får se bredden i NLM bli engasjert sammen under visjonen «Verden for Kristus».

– Vi ønsker å gi noe til hodet, hånd og hjerte. Slik formulerer fellesskapskonsulent i NLM Jarleif Gaustad formålet med Fellesskap 19. En helg spekket med program, hvor det også skal være tid til å reflektere og bli kjent med nye. 

 

Inn i fellesskapet 

Alle kristne trenger fellesskap, man trenger å være sammen, dele liv og dele tro. Konferansen har som mål å utruste både frivillige og ansatte i NLM, og da også å være et møtepunkt for å knytte sammen mennesker som står i lignende tjenester. 

Konferansen varer i tre dager, og det er altså fellesskapet som står i sentrum. Fredagen blir dagen man kommer sammen og blir kjent. Tanken er at det er en litt rolig start med et møte og en minikonsert, kaffe og man kommer sammen fra store og små fellesskap.

 

Finne sammen 

Lørdagen er fullspekket når det gjelder innhold. Her er det fellessamlinger, seminarer og nettverkssamlinger. Det er storsamlinger og mindre fellesskap hvor man tar opp spesifikke ting som kanskje ligger nærmere den tjenesten den enkelte står i. 

Andreas Bakke er pastor i Misjonsalen i Ålesund, og har ansvar for nettverksgruppen forsamlingsarbeid. Han gleder seg til å kunne tenke store tanker sammen.

– I våre samlinger skal vi se på strategi, og hvordan vi kan bruke strategi på en praktisk og dynamisk måte i forsamlingen, forteller han.

Med seg har han professor Magne Supphellen som skal dele av sine erfaringer.  

 

Sendes ut 

Fra gymsalen på Fjellhaug reiser man på søndagen ut til hele landet, tilbake til sine hjemsteder. Og fellesskapet fortsetter, fordi man drar i samme retning. Jarleif Gaustad trekker frem dette som et høydepunkt med konferansen.

– Som arrangør er det fantastisk å se inspirerte mennesker reise tilbake til sitt hjemsted for å fortsette tjenesten, smiler Jarleif Gaustad.

Konferansen er for alle i NLM. Man ønsker at man kan komme sammen fra små og større felleskap, for å dele erfaringer og få inspirasjon. Vi er alle forskjellige, men i fellesskap kan vi bli styrket og inspirert til å fortsette, forteller en engasjert Jarleif Gaustad, og legger til at det er muligheter for å få oppfølging i etterkant, hvis man skulle ønske det.