Samlet rundt bord

Tid for årsmøter

Vi er inne i høysesongen for årsmøter. Noen misjonslag er allerede ferdig med sitt årsmøte, mens andre står for tur. Her er glimt fra tre årsmøter.

Årsmøtene er viktige samlinger for arbeidet i de ulike foreninger og forsamlinger. I tillegg til forkynnelse av Guds ord, er det en viktig arena for å samtale om det lokale arbeidet. Det er viktig å se tilbake og lære av det som har skjedd i året som ligger bak, men enda viktigere å se framover. Det er også viktig å få på plass styre i foreningen.

 

Bryne

Misjonslaget på Bryne hadde sitt årsmøte på Saron onsdag 16.januar. En stor flokk misjonsvenner møtte fram, men med en forholdsvis høy gjennomsnittsalder. Etter andakten, kunne formannen, Ragnar Ege, ønske velkommen til selve årsmøtet. Årsmelding og regnskap kunne melde om god aktivitet og stor giverglede. Det var kommet inn i misjonsgaver kr.498.000 (2017: 550.000) i 2018, en liten nedgang fra året før. I dette beløpet er ikke med gaver gitt direkte til Oslo, men alle foreninger tilsluttet misjonslaget og julemessa er med.

 

Det var vanskelig å få folk til å stille til valg til styret. Ragnar Ege fortsetter som formann i misjonslaget. Under samtalen om arbeidet var det mange innlegg som berørte en påtenkt omlegging av kjøkkenet på Saron til kontor. Under og etter årsmøtet for Saron bedehus i fjor, ble det mye uro om samarbeidsforholdet mellom brukerne. Denne uroen har ikke lagt seg, dessverre.

 

Årdal

Årdal misjonslag (bildet øverst) var samlet til sitt årsmøte torsdag 24. januar på Årdal bedehus. Avtroppende formann, Arne Håkon Riskedal, måtte melde forfall, så årsmøtet ble lede av nestformann Gunnar Bø. Etter årsmelding og regnskap, ble nytt styre valgt. Det består nå av Stian Vadla (ny formann, nr. 2 fra venstre på bildet øverst), Gunnar Bø, Marta Dalane, Åshild Aadland Dalane og Torstein Riskedal.

 

Regnskapet viste inntekter på kr.73.000. Dette er kun kollekter på de offentlige møtene. Foreningsinntekter, julemessa og gaver gitt til hovedkontoret er ikke med. Regnskapet viser at det blir brukt mye penger på annonsering, og det ble i den forbindelse etterlyst en felles annonsering for NLMs møter i området Ryfylke. Det ble i samtalen også etterlyst bibeltimer med aktuelle tema, og det ble uttrykt glede over at NLMs ungdomsforening ønsker å arrangere teltmøter i juni 2019.

Glimt fra forsamlingen
Bru:Formann Andres Sørbø til høyre ved herrebordet. Ove Sandvik

Bru

Årsmøtet for Bru misjonslag ble avholdt på Bru bedehus lørdag 26. januar. Møteleder var formann i misjonslaget, Andres Sørbø. Det var 11 som møtte fram, og samlingen startet med en møtedel med påfølgende kveldsmat.

 

Årsmøtet startet med presentasjon av årsmelding og regnskap. Regnskapet, inklusiv fast givertjeneste, viste inntekter på kr.124.000. Dette er omtrent som året før. Styret er uforandret etter årsmøtet, og består av Andres Sørbø, Roy Terkelsen og Jon Peder Samdal, med Anders Sørbø som 1. varamann. Jon Bleka er kasserer utenom styret.