Forsamlingen rundt langbord

Samling om Guds ord på Førre

Det er mange trofaste bedehusforsamlinger i Region Sørvest. Oppslutningen varierer fra plass til plass, men målet med samlingene er det samme. Oppbyggelse og vekkelse.

Førre er ei middels stor bygd vest i Tysvær kommune, på grensa til Haugesund. Her er det et stort, gammelt bedehus med lang tradisjon for møtevirksomhet. Det er ulike organisasjoner som har sine møter på bedehuset, med møte nesten hver torsdag.

  

NLM en gang i måneden

Torsdag 17. januar var det NLM som hadde ansvaret for kvelden og møteleder kunne ønske ni frammøtte velkommen. Det er Asbjørg Velde Nesbjørg som er formann i foreningen på Førre, og hun kan fortelle at NLM har ett møte i måneden på vinterhalvåret og i tillegg ei møteuke. Flere i foreningen går også fast i NLMs forsamling i Haugesund.

 

Misjonsoppmuntring

Dagens forkynner var Ove Sandvik. Han startet med å minne om arbeidet blant ei muslimsk folkegruppe i Øst Afrika, og kunne fortelle oppmuntrende meldinger fra våre utsendinger der. I talen minnet han om Jesus som er en soning for verdens synder.

 

Møtet ble avsluttet med kaffe og frukt og etter møtet ble alle invitert til formannen på en bedre kveldsmat. Nesten alle hadde anledning til å bli med på en flott avslutning av kvelden.