Bildecollage Ola Tulluan og Kristian Johansen

Møtevirksomheten i gang

Januar er en god møtemåned. Ofte har ulike misjonslag lagt toukers møteserier til denne måneden. Slik er det fremdeles noen steder.

Det er med takknemlighet vi ser at det enda er mange som ønsker å samles om Guds ord rundt på bedehusene i regionen vår. Alle møter er viktige, både for misjonsfolkets oppbyggelse og til innbydelse til den som ikke er frelst.

 

Flere møteserier

Det er i januar planlagt fire møteserier over to uker, som vi har fått melding om. På Rennesøy er de godt i gang med møter, som startet opp allerede 2. januar og skal vare til 13. januar. Talere er Nils Kåre Strøm og Keld Hoelgaard.

Tryggheim er Kristian Johansen taler på en møteserie fra 6.-17. januar. Han har med seg Kristoffer Ueland og Magne Birkedal på enkelte møter.

 

Også på Randaberg er det planlagt en toukers møteserie 9.-20. januar. Taler her er Ola Tulluan.

Forsand er det oppstart med møteserien 10. januar, og den fortsetter til 20.01. Taler her er Øyvind Samnøy.

 

Mange møter

I tillegg til disse som her er nevnt, er det planlagt enkeltmøter, møteuker og møtehelger i mange bygder og byer. La oss være sammen i bønn om at Gud må gjeste oss med vekkelse og fornyelse.

 

Vi minner ellers om at reiserutene fra hovedstyret for høsten 2019 skal være klar 1. februar. De vil umiddelbart bli sendt ut til foreninger og kontakter. Frist for å spørre etter regionens talere for høsten 2019 er 15. februar.

Ønsker kan sendes inn på mail (reiserutesorvest@nlm.no eller osandvik@nlm.no), på tlf. 97672647 eller på skjema på regionens heimeside.