Sangopptreden med trekkspill

Julefest på Riska

Hver tredje onsdag i måneden innbyr misjonslaget på Riska til formiddagstreff kl.11.30 på Riska misjonshus. I desember er det julefest på programmet.

Årets julefest ble arrangert onsdag 19. desember. Sigmund Frøyland sto i døren og ønsket alle hjertelig velkommen. På kjøkken var flere misjonskvinner i gang fra kl.09.30 med å koke rømmegrøt og risengrynsgrøt. Dagen før hadde en gjeng vært på plass og dekket bord til festen.

 

Sang, grøt og julens store gave

Rolf Brievik var dagene møteleder og han og Sigmund Frøyland sang også duett. Før matpausen var det andakt av Ove Sandvik, som minnet om julens store gave, «i dag er det født dere en Frelser».

På hvert formiddagstreff blir det servert middag, mens det i forbindelse med jul, altså ble servert to sorter julegrøt.

 

 

Utsnitt av forsamlingen
Festpyntet:Mange var samlet rundt bordene. privat

 

Lotteri og historier

Under matpausen ble det også solgt lodd til inntekt for misjonen. Gevinster var blomstene som var blitt brukt til å pynte salen med. Før trekningen var det satt av tid til at predikanten fortalte litt fra opplevelser gjennom livet. Det ble tur både til Finnmark, Peru og Bolivia.

Gevinstene ble som vanlig på lotteri, ganske skjevt fordelt, men det var ingen sure miner av den grunn. Neste formiddagstreff blir tredje onsdag i januar, med andakt av Margit Hunemo.