Plakat med arrangementinformasjon

Søker forslag til navn

Regionårsmøtet til NLM region sørvest blir 25.-26. mai 2019 i Klepphallen på Klepp. Nå er valgnemnda ute etter forslag til kandidater.

Temaet for regionårsmøtet blir "Ansikt til ansikt". Espen Ottosen blir en av talerne som vil ta for seg temaet. Mer informasjon om regionårsmøtet blir lagt ut på nettsiden etterhvert. 

Valgnemnda søker forslag til kandidater

I forbindelse med valgnemnda sitt arbeid med å finne kandidater til valg til regionstyret, barne- og ungdomsrådet og valgnemnd på regionårsmøtet 2019 ser den gjerne at det kommer forslag fra forsamlinger, lag, foreninger og kontaktpersoner. 
 
Forlag til kandidater sendes valgnemndas leder Morris Kjølleberg på e-post morris@kjolleberg.no. innen 1. januar 2019.
 
Oversikt over nåværende styresammensetning og hvem som går ut:
 
Regionstyret:
Sitter videre:
Håvard Brekkå, Ølensvåg
Jan Ove Selstø, Sandnes
Torill Voll Haaland, Frafjord
Jostein Skartveit, Veavågen
 
Går ut:
Heidi Klingsheim, Hommersåk 
Egil Svela, Veavågen
Werner Larsen, Nærbø 
Per Gunnvald Håland (1.vara.)
Jon Håvard Gundersen (2.vara.)
Bjørn Malde (3.vara.)
 
Barne- og ungdomsrådet:
Sitter videre:
Maria Byrkjedal, Ålgård
Martha Odeh, Stavanger
Ingunn Gilje Thorsen, Veavågen
Thomas Usken, Hommersåk
 
Går ut:
Sissel Marie Bjerga, Halsnøy
Bjørghild Serina Bjuland, Nærbø
Anders Salte, Hommersåk
Karen Gard Fiskå (1.vara.)
Arnstein Frafjord (2.vara.)
Karl Brekkå (3.vara.)
 
Valgnemnda:
Sitter videre:
Torbjørg-Kari Brennsæter, Hommersåk
Svanhild Kittang, Sira 
Morris Kjølleberg, Sandnes
Mirjam Ydstebø, Kvitsøy
 
Går ut: 
Jarle Dalane, Årdal
Gunstein Landro, Nedstrand
Sigrid L. Åreskjold, Ølensvåg
Ove Dyngeland, Nærbø (1. vara.)
Kristine Frafjord (2. vara.)
Magne Østebø, Talgje (3. vara.)