Waldemars

Personalsamling for NLM-barnehagene

22. oktober 2018 var alle ansatte på Heggli, Liavoll og Spiren barnehage samlet til felles personalsamling på Laberget leirsted. Tema for dagen var: «Arbeid med barnehagens kristne innhold i hverdagen»

Kristen formidling i barnehagene

Karina og Jarle Waldemar fra Solkollen barnehager, var invitert for å presentere materiell for kristne samlinger i barnehagen. De har utviklet temahefter ut fra ulike bibelhistorier, som også er knyttet opp mot fagområdene i rammeplan for barnehagen. Vi ble tatt inn i ulike måter å formidle bibelfortellinger på, og det var veldig inspirerende for de ansatte i barnehagene å være en del av. NLM-barnehagene har et samarbeid med Solkollen barnehager, om kristen formidling i barnehagene.

Prosjekt om verdiplattform

På slutten av dagen ble det arbeidet med verdiplattformen til NLM-barnehagene. Vi er inne i et prosjekt, der verdiplattformen skal implementeres i personalgruppene, og dette var en oppstart på dette arbeidet.