Barnehagekonferanse

Barnehagekonferansen 2018

Lørdag 22. september var 33 deltakere fra våre 8 barnehager samlet til konferanse på Fjelltun. Hvordan kan vi styrke samarbeidet mellom barnehagene og NLM lokalt og regionalt for å nå visjonen Verden for Kristus?

«Det stod ikkje skrive i stjernene at Misjonssambandet skulle bli ein stor barnehageutbyggjar i Rogaland. Slike institusjonar føresette og fermja eit kjønnsrollemønster som ikkje akkurat misjonsvennene kjende seg heime i.» Slik skriver Lars Gaute Jøssang i 100 års skriftet, Aks i vind, om barnehagesatsingen som var i NLM i slutten av 1970 tallet. Men slik ble det, hvorfor? Jo, en så de strategiske mulighetene dette gav oss. Og vi startet opp med barnehager.

Hvordan bruker vi denne muligheten i dag? Er det ting vi kan gjøre for å nå lenger ut i et land som blir stadig mer sekularisert, og antallet kristne lag for barn og ungdom stadig har gått nedover?

Det ble også en bolk med å avklare rollene de forskjellige har i barnehagearbeidet.

Jan Helge Aarseth snakket om barnet og troen. Og den muligheten vi har som formidlere til barn.

Utsyn Misjonssenter leverte flott og svært god mat, som satte en ekstra spiss på en god og nyttig konferanse for et stor og viktig arbeid.

Det var representanter fra eierstyrene og de ansatte i barnehagene våre som var samlet, sammen med representanter fra regionstyret, administrasjonen og NLM barnehagene AS.