Yrkesfag

Flere yrkesfag på Tryggheim Forus godkjent

Nylig fikk Tryggheim Forus godkjent å utvide tilbudet med ytterligere ei yrkesfaglig linje på videregående nivå. Dette er veldig gledelig nytt.

Tryggheim Forus er tidligere godkjent som kristen grunnskole og videregående skole for til sammen 418 elever. Inntil nå har skolen kun hatt tilbud på grunnskolenivå. De har de siste årene arbeidet for å utvide skoletilbudet med en egen avdeling på videregående nivå.

Nå har de i tillegg til «studiespesialisering» og «service og samferdsel» altså fått godkjent ei linje som heter «teknikk og industriell produksjon» også kalt TIP. Tidligere ble denne linja kalt «mask og mekk». Dette tilbudet er godkjent for inntil 34 elever.

Fungerende rektor, Olav Erik Dahl, uttrykker glede over at Tryggheim Forus nå kan komme i gang med tilbud også for elever på videregående trinn. Det er anskaffet lokaler i nabobygget til nåværende skole, og de satser på å komme i gang med tilbudet fra høsten 2019.