Klasserom Japan

En gledens dag i Midorikgaoka menighet

Aldri før har så mange kommet til barnemøte i Midorigaoka menighet. Det ga grunn til stor glede.

Seks gutter, seks jenter og en mor

22. april arrangerte vi barnemøte i Midorigaoka menighet for åttende gang. I snart to år har vi delt ut innbydelser foran barneskolen i nærheten. Men aldri før har det kommet så mange som denne gangen, nemlig seks gutter og seks jenter. Vi ble kjempeglade!

Guttene har deltatt før også, men fem av jentene kom for første gang. I tillegg kom moren til en av jentene. Dermed fikk vi også kontakt med en ung voksen. Pris Herren! Vi håper de vil komme igjen.

 

Bibelskolen i Kobe hjelper til

Vanligvis kommer færre enn ti medlemmer til søndagsgudstjenesten. De fleste er eldre mennesker. Så det er begrenset hva de orker å hjelpe til med.

Til barnemøtet denne gangen fikk vi ekstern hjelp. Dermed ble det lettere å forberede et godt program for barna. Gjestene kom fra bibelskolen i Kobe. Rektor Kawa talte først til de voksne på gudstjenesten. Om ettermiddagen stilte han med gitar og ledet sangen på barnemøtet. En av studentene hadde forberedt leker, og en annen holdt andakt.

Maenaka, han som hadde andakten, er både en erfaren søndagskolelærer og er eldste i Nishi Akashi menighet. Han er pensjonist, bor hjemme og er student ved bibelskolen. Han brukte «kamishibai», d.v.s. en serie med store bilder, for å illustrere hvordan Gud i begynnelsen skapte verden og alt i den. Det var musestille i kirken mens han talte. Maenaka avsluttet med å vise baller i forskjellige farger for å illustrere hva Jesus kan gjøre med våre syndige hjerter.

 

Bønneemner

1.  Be for barna og foreldrene

Alle barna kommer fra ikke-kristne hjem, som ikke har noen kjennskap til Jesus. La oss be for disse barna og foreldrene deres – at barna får tillatelse til å komme til kirken flere ganger heretter.

2.  Be om en søndagskolelærer

Vi ønsker og ber om at denne lille menigheten må få en trofast søndagskolelærer, minst en!

3.  Be for bibelskolen

La oss også huske bibelskolen i våre bønner – at Herren stadig vil sende nye studenter til skolen, og særlig unge mennesker. I alle japanske menigheter er det få ungdommer. Vi trenger mye kjærlighet og visdom for å nå ut til ungdommene med evangeliet om Jesus. 

 

Finske Lea Lukka er utsending for FLOM (Finnish Lutheran Overseas Mission), men arbeider innenfor NLM. Artikkelen er oversatt fra engelsk til norsk av Kari Opperud