en folkemengde bakfra

Ærlig om egne svakheter

Vi er én kropp, én kirke, ett fellesskap, men i en kultur der ære er viktig er det lett å tråkke hverandre på tærne.

Kanskje har man kunnskap om noe, men man skal ikke vise det, fordi lederen skal ha øverste autoritet. Kanskje har noen en gave de ønsker å bruke, men en annen har hatt den rollen lenge, og man skal ikke hevde seg.

 

Tjenende lederskap

Hva skjer når noen trenger hjelp, når noen er fortvilt, når noen strever? Når ledere virkelig forstår hva en tjenende leder er, kan de bøye seg ned og vise sine svakheter, be om råd og ta imot råd. Når enkeltmennesker blir sett og løftet opp, når man drar i samme retning – da kan det skje en forandring på en god og konkret måte.

For mange troende i Kina er det vanskelig å overkomme skam og mindreverdighetskomplekser, og det er vanskelig å be om hjelp hvis ikke noen utenfra hjelper dem. Vi er glade for at vi får lov til å gjøre nettopp det.

Artikkelen er hentet fra prosjektkatalogen 2020. 

Utsending i Stor-Kina