kinesiske kvinner som blir undervist

Lærer å forstå barnas behov

– ICDP har gitt meg verdifull lærdom om hva som skjer i menneskers indre, sier «Xiao Chen». Mange foreldre i Kina vet ikke nok om hvordan de best kan gi barna en trygg og god oppvekst. Men Xiao Chen har fått hjelp til å være en bedre mor for sønnen.

– Jeg og mannen min skilte oss da sønnen vår var tre år gammel, sier «Xiao Chen». Det gjorde en allerede travel tilværelse enda mer krevende, særlig fordi sønnen var syk. Han hadde mange anfall, som etter hvert viste seg å være epilepsi. – I årene etterpå hadde jeg hendene fulle med å oppdra et barn som var annerledes, og jeg var stadig utslitt. Jeg forsøkte å behandle ham som et vanlig barn, samtidig som jeg stadig gikk med en stemme i hodet som sa at det var min feil at han var slik, forklarer hun.

Xiao Chens situasjon er ikke unik. Selv om sønnens epilepsi har ført til ekstra utfordringer, er det svært mange kinesiske foreldre og omsorgspersoner som kan kjenne seg igjen i problemstillingene hun sto overfor. For mange strekker ikke tiden til – og mange har lite kunnskap om hvordan de best kan ivareta barnas behov. Særlig er problemet stort blant migrantarbeidere og familier med barn med spesielle behov.

 

Migrasjonens utfordringer

Rask økonomisk vekst i Kina de siste 20 årene har åpnet opp jobbmuligheter i byene for millioner av kinesere som bor på landsbygda. Det har resultert i massemigrasjon fra distriktene til storbyene. Følgene av denne massemigrasjonen er at 69 millioner barn (tall fra 2017) har blitt etterlatt i distriktene uten daglig omsorg fra foreldre, og barn som ikke blir etterlatt, følger med foreldrene sine til byene og blir såkalte «barn av migrantarbeidere».

På grunn av en omstendelig og ofte umulig prosess for omregistrering i forbindelse med flytting, blir barn av migrantarbeidere ofte ikke korrekt registrert når de flytter til byen, og da får de heller ikke skoletilbud, helsetilbud og tilgang på andre statlige tjenester. I tillegg er det mange sosiale stigma knyttet til det å være barn av migrantarbeidere, noe som gjør hverdagen vanskelig og mange sliter med psykisk helse.

 

Vil øke omsorgskompetansen

NLM har i flere år arbeidet for å forbedre hverdagen for barn i Kina og deres omsorgsgivere. Et av mange verktøy som har blitt brukt, er det norskutviklede foreldreveiledningsprogrammet International Child Development Programme (ICDP). Dette programmet blir brukt i over 50 land og har blitt veldig godt tatt imot i Kina. ICDP støtter og promoterer psykososial omsorgskompetanse hos omsorgsgivere. Formålet er å forebygge psykososiale problemer blant barn og unge gjennom å støtte og styrke foreldre og andre omsorgsgivere i deres omsorgsrolle.

Gjennom gruppetreninger får foreldre og andre omsorgsgivere hjelp til å forstå barnet og støtte opp om dets utvikling. ICDP China ble offisielt registrert som et sosialt foretak i 2018, og det har blant annet blitt holdt flere ICDP-kurs i Tre Selv-kirken i en by i prosjektområdet vårt. Det var her Xiao Chen først fikk høre om programmet.

 

En mor og sønns historie

– Sønnen min er nå 18 år gammel, forteller Xia Chen. – Da han fikk epilepsi-diagnosen som femåring, ble vi fortalt av doktoren at han hadde hjerneskade som følge av anfallene. Jeg følte på stor skyld og skam fordi jeg ikke hadde tatt med sønnen min til sykehuset før.

Xiao Chen og sønnen har i mange år bodd sammen med moren hennes, som er kristen. Sønnen har noen ganger vært med bestemoren sin på gudstjeneste.

– Før han skal gå i kirken er han veldig nøye på å ha ren dress og nypussede sko, og han tar selv ansvar for at alt er på plass, smiler hun. – Det gjorde inntrykk på meg, for han er ellers ikke veldig opptatt av hvordan han tar seg ut.

En dag inviterte sønnen moren med til kirken. Etter gudstjenesten var det en kort presentasjon der det ble informert om ICDP og at det skulle holdes kurs for interesserte foreldre. Det ble et vendepunkt, forteller Xiao Chen.

– Sønnen min snudde seg mot meg og sa inntrengende: «Vi burde begynne å gjøre noe positivt i stedet for å bare gå rundt i gjørma og ha det tungt. Vær så snill å gå på dette kurset. Gud vil ikke at vi skal ha det så vanskelig. Han har gitt oss dette kurset som en mulighet til å forbedre situasjonen vår. Du må melde deg på.»

 

En ny tilværelse

Xiao Chen gikk med på å gå på kurset, og hun forteller begeistret om alt hun har lært.

– Jeg har lært mye om meg selv og hvordan jeg skal forholde meg empatisk til mennesker i livet mitt, og hvordan jeg kan bidra til å støtte, bygge opp og veilede sønnen min i hans valg, sier hun.

Samtidig innrømmer hun at det kan være vanskelig å være tålmodig, og noen ganger faller hun tilbake til gamle vaner med kjefting og sinne. – Men da minner sønnen min meg på ICDP og hva jeg har lært der, smiler hun. – Jeg er takknemlig for sønnen jeg har fått, og for at ICDP har gitt meg verdifull lærdom om hva som skjer i menneskers indre.

 

  • «Etterlatte barn»: barn som blir etterlatt på landsbygda i Kina med omsorgsgivere som ikke er i stand til å gi dem god nok oppfølging i deres utvikling, mens foreldre migrerer til urbane strøk på let etter jobb.
  • Kina har over 69 millioner etterlatte barn (tall fra 2017).
  • ICDP – International Child Development Programme. Foreldreveiledningsprogram som brukes i over 50 land verden over for å støtte og promotere psykososial omsorgskompetanse hos omsorgsgivere.

Artikkelen er hentet fra NLMs prosjektkatalog 2020. 

Utsending i Stor-Kina