Mari-Kaisa og Tuomas Auvinen

Musikkmisjon i Japan

Det sies at musikk er et slags universalspråk. For mange japanere er en konsert den første gangen i livet de besøker en kirke.

ENGLISH VERSION BELOW.

Jeg og familien kom til Japan på slutten av 2020, midt under koronakrisen. Etter å ha arbeidet lenge i den kristne musikkbransjen hjemme i Finland, ble vi kalt til Japan for å arbeide som misjonærer, med musikk som hovedområde. Vi gikk fra tidvis å ha flere tusen i publikum, til små husmenigheter i Japan, der det største publikumet vi har opptrådt for har vært rundt 80 personer.

 

Musikk taler til alle

Det sies at musikk er et slags universalspråk. Musikk-kulturen varierer selvfølgelig, men det er noe med musikk som har evnen til å forsere kulturelle og språklige skiller. Man kan holde en konsert uten å mestre det japanske språket til fulle. Det gjør musikken til et viktig redskap i misjonsarbeidet.

Dessuten setter folk i Japan vestlig musikk høyere enn nesten noen andre steder. Alle kjenner til Sibelius og Bach, og deres verker finner man blant annet i salmebøker. Amerikansk gospelmusikk er også veldig populært, og det er ikke vanskelig å fylle en kirke når man inviterer til gospelkonsert. Dette er et felles interesseområde for misjonærene og de lokale, og dermed blir det også et viktig møtepunkt.

 

Lavere terskel

I japansk sammenheng blir kristendommen ofte sett på som noe ikke-japansk, noe utenlandsk og fremmed. Mens det å besøke et shinto- eller buddhisttempel er en helt vanlig del av livet for en japaner, kan det føles veldig rart å delta på en gudstjeneste for noen som ikke er født inn i en kristen familie.

Men å gå på en konsert som tilfeldigvis er i en kirke, kan være mye lettere. For mange japanere er en konsert den første gangen i livet de besøker en kirke. Slik kan musikkmisjon spille en viktig rolle i å senke terskelen for å komme i kirken – og noen ganger blir folk værende. Det er historien til en mann vi møtte i fjor.

 

Fra åpen dør til åpent hjerte

Som musikkmisjonær er det som regel jule- og påsketiden som er travlest. I april 2022 hadde vi en påskekonsert i en luthersk kirke i Kobe. Vi hadde ytterdøren åpen mens vi holdt på med lydsjekken før konserten, så musikken kunne høres ut på gaten.

Presten sto i døråpningen da en forbipasserende kom bort og spurte hva som foregikk. Presten sa at det skulle være en konsert klokken 18, og han var hjertelig velkommen.

Og han kom faktisk. Jeg og min kone opptrådte blant annet, men i tillegg holdt presten en tale.

Noen måneder senere hadde vi en ny konsert i den samme kirken – og vi så et ansikt vi kjente igjen. For der var mannen fra påskekonserten.

Presten fortalte oss at han hadde kommet til kirken hver søndag siden. Senere hørte vi at han gikk til dåpsopplæring.

På denne måten kan musikkmisjon senke terskelen og gjøre det lettere å gå i kirken, og dermed blir det et redskap for å nå de unådde og invitere folk til å bli innlemmet i Kristi kropp.

 

Skrevet av Tuomas Auvinen, utsending for Misjonssambandets finske søsterorganisasjon FLOM.

 

ENGLISH VERSION

Music Ministry in Japan

My family and I came to Japan at the end of the year 2020, in the middle of the Corona-crisis. Having worked in our native Finland in the Christian music scene for a long time, we got called to Japan to work as missionaries with music as our main ministry. We shifted from the crowds that sometimes were counted in the thousands to the small home-like churches of Japan where the largest audience we’ve performed for has been around 80 people.

It is said that music is somewhat of a universal language. Music cultures of course differ from one another. There is, however, something in music that has the capacity to overcome cultural and linguistic barriers. One can arrange a concert without having a perfect command of the Japanese language. Music is thus a powerful tool in mission work. Furthermore, the Japanese value Western music maybe even more than any other nation. Everyone knows Sibelius and Bach, whose compositions have found their way to for example hymnbooks. American gospel-music is also very popular, and it is not hard to get a church filled with a gospel performance. This is a valuable point of common interest between missionaries and the locals.

In the Japanese context Christianity is often seen as something non-Japanese, something foreign. While visiting a Shinto or Buddhist temple is a normal part of life in Japan, taking part in a Church service can feel strange to someone that wasn’t born into a Christian family. However, attending a concert that takes place at a Church can be much easier. Many Japanese enter a church building for the first time in their lives to attend a concert. In this way, music ministry can be instrumental in lowering the bar for someone to come to Church and sometimes these people stay. This is also the story of a man we met last year.

In music ministry, Easter and Christmas are usually the busiest seasons. In the April of 2022 we did an Easter concert at a Lutheran church in Kobe. While we were doing sound check before the concert, the door of the church was open. The sounds of our sound check reached the street outside. The pastor was standing at the door when a passer-by came to him and asked what was going on. The pastor told him there is going to be a concert at 6PM and invited him to join. The man eventually came to the concert that included music by me and my wife and a speech by the pastor.

After a few months we did another concert at the same church. At this event we saw a familiar face: the man from our previous Easter concert. The pastor told us he’d been going to this church every Sunday ever since. Later, we heard he was getting ready to be baptized.  In this way music ministry can lower the bar for people to come to church, and work as a tool to reach the unreached and invite people to become a part of the body of Christ.

Utsending i Japan

Utsending