Maite underviser

Use Your Talents i Japan

Vi har alle ressurser som kan brukes i Guds rike – hvis vi blir klar over dem. Det er hjelpsomt å vite også i et ressurssterkt samfunn som det japanske.

Tirsdag 6. juni samlet samtlige misjonærer tilknyttet Misjonssambandet Japan seg i Aotani kirke. Maria Thereza Celeti (Maite) hadde kommet fra Misjonssambandet Norge og gav oss en innføring i Use Your Talents

Use Your Talents er mye brukt rundt på flere av Misjonssambandets misjonsfelt. Det er et redskap eller et system for å kunne få øye på ressursene i deg selv og i omgivelsene dine. For når man har oversikt over ressursene, blir det lettere å sette i gang med nye aktiviteter og prosjekter som vil kunne bli vellykket.  

 

Nyttig også i Japan

Use Your Talents har hittil først og fremst blitt brukt i land hvor man lett kan tenke at man mangler ressurser, enten det gjelder utfordrende økonomiske forhold, lavt utdanningsnivå eller krevende livsvilkår. Men nå ønsker man å ta det i bruk også i mer tradisjonelt ressursrike og ressurssterke sammenhenger. Dette er spennende!  

Gjennom Maites foredrag, og gjennom en workshop, fikk vi alle se flere ressurser vi har i misjonærfellesskapet her i Japan. Maite var også innom en av samarbeidsmenighetene våre og snakket om Use Your Talents mens hun var på besøk her i Japan. Dette var en positiv opplevelse for alle parter. 

Misjonærene samlet til undervisning
Privat

Alle kan utgjøre en forskjell

Japan er et resurssterkt land, men kristne er fortsatt en minoritetsgruppe. Det er ikke alle steder i Japan det er så mange kristne å samle. Det kristne fellesskapet kan fremstå som svakt og stakkarslig.

Use Your Talents er med på å hjelpe slike små fellesskap til å sette søkelys på de ressursene de har ved å være dem de er. Og ut fra de ressursene de oppdager, kan de være med på å utgjøre en forskjell med Guds kjærlighet på den plassen Gud har gitt dem som sitt hjem. 

Ungdomsgruppa i en større menighet kan også bruke Use Your Talents til å finne ressursene de har i sitt fellesskap. Og med den kjennskapen kan de lettere skape gode og bærekraftige aktivitet for sine ikke-kristne venner. 

 Vi takker Maria Thereza Celeti for besøket. 

Tone Tråsdahl

Tone Tråsdahl

Utsending