Japanske ungdom som viser peace-tegnet.

Unge, engasjerte og frimodige

Vi studerer japansk på fulltid, men har også vært mye i kirken og blitt kjent med mange ungdommer.

«Hei! Dette er vennen min fra skolen.» Mens vi er språkstudenter er vi plassert i Aotani kirke som ligger i Kobe. Selv om vi studerer japansk på fulltid har vi hatt mye glede av å bruke tid med ungdommene i kirken. Og vi får stadig stifte nye bekjentskaper, ved at ungdommene tar med seg vennene sine, enten hjem til oss, i kirken, eller til større ungdomssamlinger i Vest-Japan evangelisk-lutherske kirke (VJELK).

 

Med hjertet på rett sted

Noe av det som oppmuntrer og gleder oss mest er når vi ser ungdommenes iver etter å dele det de tror på. I et land der under én prosent er kristne lever man midt i verden. Derfor synes vi det er så godt å se at ungdommene tar med sine ikke-kristne venner inn i det kristne fellesskapet. Enten det er filmkveld hjemme hos oss, leksearbeid i et hjørne av menighetssalen på søndagene, eller ungdomsleir i regi av VJELK. Ungdommene er frimodige og inkluderer de ikke-troende i fellesskapet på en naturlig måte.

 

Å skynde seg sakte

Selv om Japan er et moderne og høyteknologisk samfunn, er det ikke slik at alle ting går fort. Det å velge Jesus kan være en lang prosess, og man ser lite til de store vekkelsene. Derfor har det vært spesielt godt for oss å se at to av ungdommene har konfirmert seg, og at en ungdom, etter fem år, nå tenker på å bli døpt.

Be om Guds rikes fremgang i Japan og særlig om at de unges brann må få næring og spre seg.

Artikkelen er hentet fra NLMs prosjektkatalog 2020. 

Tone Tråsdahl

Tone Tråsdahl

Utsending