Nema og barna i kirken

Det strømmer barn til lyttestunden

Da Nema så over listen over barna som har deltatt på lyttestund i kirken, la hun merke til noe: Det var ikke mange kristne navn. – Vi ønsker at kirken skal være et sted der alle barn er velkomne uansett bakgrunn og tro, forteller hun.

Hentet fra Prosjektkatalogen 2023.

Siden oppstarten i desember i fjor har antall barn på lyttestunden i kirken i Abidjan stadig økt. Det begynte først med ni barn. I dag deltar rundt femti barn på lyttestunden hver uke. Det er et stort bønnesvar!

Hver onsdag ettermiddag strømmer mange barn inn i kirken for å delta på lyttestund. Vi synger og ber sammen, og vi hører på en episode av et kristent radioprogram utviklet av Trans World Radio (TWR)*. Barna deler sine refleksjoner, og så leser vi noen bibelvers og ber sammen.

Over åtti barn innom. Siden oppstarten har det vært innom over åtti barn på lyttestunden. Vi ser at barna er flinke til å invitere andre barn, og de tar gjerne med sine småsøsken også. På lyttestunden er det en god blanding av barn i skolealder og yngre.

 

Mange med muslimsk bakgrunn

Da Nema Dioma, en av lederne i kirken, så på navnene til barna, var det én ting hun bet seg merke i. Der var det ikke mange «kristne» navn. Mange av barna kommer nemlig fra muslimsk eller ikke-kristen bakgrunn.

– Vi ønsker at kirken skal være et sted der alle barn er velkomne uansett bakgrunn og tro, forteller Nema. – Vår bønn er at Guds ord blir sådd og bevart i hjertet til barna, at de kan få vokse i troen, og at de kan få være vitner der de er.

 

Inspirerende engasjement

Jeg har mye å lære av engasjementet til barna. Når jeg ser mange rekke opp hånda for å dele sine refleksjoner, og deres iver etter å dele bønneemner. Når jeg ser noen barn løfte sine hender i hengivenhet til Gud mens vi ber Fader vår. Og når jeg ser dem knele i ærefrykt for Gud når vi ber. Jeg kjenner på en stor takknemlighet og velsignelse av å være med på dette arbeidet.

 

* Trans World Radio (TWR) er en internasjonal kristen organisasjon og mediedistributør. Mediaprogrammene de har utviklet finnes i 190 land og på mer enn 275 språk og dialekter.

Stefanie Grace Fernandez Salmelid

Stefanie Grace Fernandez Salmelid

Utsending