Dagsenter i Kina

Dagsenter for funksjonshemmede åpnet

Vi går inn i et roligere strøk av den bråkete og travle kinesiske byen. Her hører vi barnelatter og mange stemmer fra en ellers stille boligblokk. Hva er det som skjer?

Den offisielle Tre-selv kirken i byen skal feire åpningen av et dagsenter for funksjonshemmede barn og ungdom. Barna, sammen med sine omsorgspersoner og andre gjester er invitert.

Plassen er begrenset da senteret holder til i en fireroms leilighet.

 

En stor velsignelse

Ansvarlig for dagsenteret, pastor Lily, ønsker alle velkommen og gir ordet til hovedpastoren i menigheten. Han takker alle som har kommet, og spesielt de frivillige og ansatte som over mange år har arbeidet blant de funksjonshemmede.

– Dette arbeidet har blitt en stor velsignelse for menigheten vår, understreker han.

 

Få tilbud

Funksjonshemmede i Kina har hatt det vanskelig opp gjennom årene. En kombinasjon av folks holdninger og manglende offentlige ressurser har gjort at bare et fåtall har fått skoletilbud og arbeid. Mange har vært isolert og hatt få muligheter.

Holdningene til funksjonshemmede har endret seg litt, men fortsatt er det stort behov for mer ressurser.

 

Oppfordring fra myndighetene

Myndighetene oppfordrer nå organisasjoner og frivillige til å ta del i arbeidet.

Tre-Selv kirken sentralt har nylig uttalt at kirken ønsker å ta større del sosialt arbeid, og sier at å tjene lokalsamfunnet «er en viktig måte for de protestantiske kirkene å vise sin tro på, ta ansvar og hjelpe til med integrering».

 

Det startet med bønn

Pastor Lily forteller at dagsenteret er en visjon og en drøm som nå har blitt virkelighet. For over 17 år siden fikk hun og to andre kvinner i kirken nød for funksjonshemmede og de begynte å be. Etter hvert startet de ei gruppe for funksjonshemmede i menigheten.

For snart tre år siden startet menigheten opp med «lørdags-skole» for funksjonshemmede. Her gir mange frivillige med forskjellige utdanningsbakgrunnen individuell undervisning, og noen barn får hjelp til fysisk trening. Kunst-klassene har blitt veldig populære.

Hver lørdag starter med felles samling hvor pugging av salmer fra salmenes bok i Bibelen har en viktig plass.

 

Barnas Misjonsprosjekt

Planen med dagsenteret er å gi et tilbud til barn og ungdom mandag til fredag. Leiligheten som er kjøpt til formålet har plass til femten brukere.

Barnas Misjonsprosjekt i 2016-2017 samlet inn penger til dagsenteret, men halvparten av pengene er samlet inn av i menigheten selv. Store og små bidrag ble til slutt en stor sum! Oppussingen og innkjøp av nødvendig utstyr har blitt gjort med store prisavslag.

 

Drøm om å bli forfatter

De forskjellige besøkende på åpningsdagen kom med hilsener. Det som gjorde mest inntrykk var imidlertid ordene fra Peter – en av brukerne – som selv er rammet av CP.

– Jeg har lyst å takke alle som har hjulpet til med å få dette dagsenteret i gang. Det gir oss muligheter til å lære. Da jeg kom til kirken for første gang kunne jeg omtrent ikke si noen ting. Nå kan jeg ikke bare snakke kinesisk, men til og med engelsk! Jeg har en drøm om å bli forfatter, avslutter han.

Per Gunvald Haaland