Familien Du i Taipei

En spesiell dag

Denne søndagen var en spesiell dag for familien Du i Taipei: Far og sønn på 9 år ble døpt i En Guang Kirken (roliggata).

Må ha Jesus i familien

Det er tydelig at faren ikke er en mann av mange ord. Kort og enkelt svarer han på evangelist Zhengs spørsmål om hvordan han fikk kontakt med kristen tro og hvorfor han ønsker å bli døpt.

I barneskolealderen var han med i barnearbeidet i kirka, men etter at han begynte på ungdomsskolen hadde han Ikke lenger hatt kontakt med kristne. Gud gav ham kone og barn, og etterhvert opplevde familien vanskelige tider.

Da bestemte han seg: Vi må ha Jesus i familien vår. Gud skal være Herre. Derfor ønsker han å bli døpt.

 

Støtte fra kona

Kona er fra Kina og har ikke hatt noen kontakt med kristen tro før nå. Hun må ofte jobbe på søndager og føler at hun trenger å lære mer om Jesus før hun kan ta et eget standpunkt.

 

Første generasjon

Be for familien Du, som tar de første skrittene som kristen familie. Takk og be for de mange førstegenerasjons-kristne i menigheten som er i samme situasjon. Ofte er det bare en av ektefellene som er kristen.

 

Barnearbeid viktig

Historien til Broder Du viser også hvor viktig barnearbeid fortsatt er. Godt barnearbeid er en utfordring for mindre menigheter. Takk for de mange som tjener trofast over mange år.

I de siste årene er det stadig flere menn som finner ektefeller fra fastlandet eller blant kinesere fra f.eks. Vietnam. Slike tverrkulturelle ekteskapet har sine utfordringer. Takk for menighetene som hjelper konene til å føle seg hjemme - langt borte fra sin egen familie.

 

Meiken Buchholz

Utsending