Leker på campus

Bønnesukk - til forbønn

Det er mye å glede seg over i det kristne arbeidet på Taiwan. Nedenfor vil vi likevel dele noen hjertesukk – som en utfordring til deg om å be. De samme problemstillingene finnes også andre steder i regionen.

  • Det er ikke lett i dag å finne unge voksne som virkelig er egnet til fulltidstjeneste i Guds rike, sier hun som er ansvarlig for teologistudentene og praktikantene i NLMs samarbeidskirke LCROC på Taiwan.
  • Studentene i dag kommer med flere og flere personlige problemer enn før, sier han som er ansvarlig lærer for praksisveiledning og fellesskapet ved China Lutheran Seminary.
  • Det er så mange krav fra seminaret og menighetene. Vi savner frihet for oss selv, kommer det fra noen studenter.
  • Menighetene trenger sårt unge som er villig til å overta oppgavene når flere av medarbeiderne blir pensjonister, sukker biskopen i LCROC – og mange andre kristne ledere.
  • Seminaret trenger flere studenter, sier rektoren ved CLS.

 

Be for kirken på Taiwan

Be for den nye generasjonen av menighetsarbeidere. Be om visdom og kjærlighet for lærere og veiledere – at de finner måter å utdanne og forme en ny generasjon av medarbeidere for en ny tid.

Be for studentene og de unge voksne i menigheten, at de tar ansvar i Guds rike og kjenner gleden med å tjene Gud.

Taiwan har mange ressurser, stor frihet og modne kirker, selv om mange er små. Gud har bruk for dem alle.

Meiken Buchholz

Utsending