Måtesal bakfra. Unge og gamle i stolradene, ung kvinne på talerstolen

En ung kirke!

Kirkene i Taiwan er fortsatt unge – unge voksne. På 70 år har det vokst frem livskraftige og modne menigheter – og nå står et generasjonsskifte for døren.

Hvis du blir med på et besøk i en av menighetene i Misjonssambandets samarbeidskirke i Taiwan (Lutheran Church of the Republic of China, LCROC), vil du oppleve etablererte menigheter som ikke er så forskjellige fra menigheter og forsamlinger i Norge. De siste årene har menighetene i kirken på rekke og rad feiret 50-, 60- og 70-årsjubileer.

Hvert jubileum er en viktig påminnelse om at det slett ikke er en selvfølge at disse menighetene eksisterer! De er et vitne om at Gud arbeider midt i verdens kaos og brytninger.

 

Fra flyktninger til livskraftige menigheter

Som i de fleste kirkesamfunn i Taiwan, ble de første LCROC-menighetene etablert i hovedstaden Taipei, blant flyktninger som kom fra det kinesiske fastlandet etter den kommunistiske seieren i borgerkrigen i Kina. Sammen med flyktningene kom medarbeidere fra den kinesiske kirken og noen misjonærer.

Dette ble utgangspunktet for livskraftige menigheter i dag. På 1960- og 1970-tallet ble arbeidet utvidet til landsbyer og nyopprettede fabrikkområder. Misjonærer var en viktig ressurs i denne fasen med planting og etablering av mange menigheter.

I dag myldrer det av liv i nærområdene til de fleste av LCROCs menigheter. Boligblokker, skoler, sykehus og butikker omgir dem på alle kanter. Kristne er fortsatt en liten minoritet (4 % av befolkningen i Taiwan tilhører en kristen kirke i vid forstand). Men kirkene er blitt en naturlig del av det urbane landskapet.

Kirkebygg med eføy på vegger og tak og frodig hage, omgitt av høye boligblokker.
Spiritual Light Church

Tenk at det ikke var noen kristne vitner på øya for 50-70 år siden! Kirken i Taiwan er fortsatt ung – en ung voksen!   

Dette kan du få et lite inntrykk av når du ser på bilder av Åndens Lys-menigheten som «60-åring» og «70-åring», tatt i forbindelse med jubileene:

Fullsatt forsamling av unge og gamle. Holder opp 60-årsskilt
Spiritual Light Church

  

Fullsatt forsamling med munnbind. Unge og gamle.
Spiritual Light Church

Generasjonsskifte

Mange menigheter står nå overfor en stor utfordring: Tiden er inne for et stort generasjonsskifte blant medarbeidere, eldste og diakoner. Den trofaste generasjonen av dagens 60- til 75-åringer bør overlate ansvaret til den yngre generasjonen.

Det er gledelig at det er mange unge voksne i menighetene. Det trengs flere som er villige til å ta en teologisk utdannelse og bytte en god jobb mot menighetsarbeid.

Den største utfordringen er at den unge generasjonen må få tillit og frirom til å utvikle seg i menighetene. Her spiller de gamle lederne en viktig rolle – på godt og vondt.

Må Gud hjelpe dem til å være en velsignelse for den unge generasjonen!

Meiken Buchholz

Utsending