Undervisning på tavle

Leksehjelp i kirken

Mange familier i Hongkong bor svært trangt, og nettundervisningen under pandemien har fungert dårlig. Da hjelper det godt at barna kan få engelskundervisning i kirken!

I dag er jeg på besøk i Levende steiner-kirken. Det er fredag ettermiddag klokken 15:00. To jenter, søstre, kommer inn på rommet der jeg er, sammen med kona mi Carol.

Den eldste av søstrene er 9 år gammel og heter Winnie, mens lillesøster heter Queenie og er 7 år. De får leksehjelp i engelsk av Carol et par ganger i uken. Det er fortsatt ikke full skoledag for elevene her i Hongkong på grunn av Covid-19.

– Hvor lenge har dere kjent Carol? spør jeg.

– Å, det er veldig lenge, kommer det fra Queenie, mens Winnie er litt mer konkret og svarer litt over ett år, men ikke to.

 

Glade for å lære

En kristen organisasjon, Hope for the City, stiller med lærere dersom menigheter følger opp elevene før og etter timene. Winnie og Queenie har vært i engelskklassene på lørdager her i kirken siden høsten 2019. Carol har vært assistent i klassen og også fulgt opp elever og foreldre.

– Er det gøy å lære engelsk? spør vi jentene.

– Ja, svarer Winnie, mens Queenie er litt mer tilbakeholden. – Sånn 50-50, svarer hun, mens hun ser på Carol og lurer på hva slags reaksjon som vil komme, siden det ikke bare er gøy. Carol bare smiler tilbake.

Queenie synes det er morsommere dersom det er premie for det hun gjør, for eksempel sukkertøy og sjokolade, eller tur til McDonald’s dersom hun har gjort veldig mye arbeid. Winnie synes det er premie nok å lære mer engelsk, så hun trenger ikke noe mer, men det er likevel kjekt å få noe.

– Hvor mange er det i engelskklassen din her i menigheten?

– Åtte i min klasse, sier Queenie, og Winnie sier at det er sju i hennes.

– Hva annet har dere gjort sammen med Carol utenom engelskundervisning?

– Vi har vært ute og spist sammen og vært på sykkeltur i en park sammen med henne og Mei Fa, sekretæren i kirka. Det var gøy, og det vil jeg gjøre mer av, kommer det samtidig fra begge.

Queenie, Carol og Winnie smiler i en sofa
Magnar Olsen

Krevende tid for familier

– Hva er planen for sommeren?

– Vi skal besøke pappa i Kina. Men bare dersom epidemien forsvinner først, forklarer Winnie.

Hvis de ikke får reist til Kina, blir det sommer i en veldig liten leilighet her i Hongkong. Der bor de sammen med to brødre på 10 og 12 år, og sin mor. Det blir kjedelig. De går ikke ut fordi det er for varmt, og de har ikke penger, så å dra på shopping er heller ikke aktuelt.

Far har de ikke sett siden 2019, før Covid-19, for han arbeider inne i Kina. De savner ham. Moren måtte si opp jobben, siden alle barna skulle være hjemme og få undervisning på internett.

 

Lærer både engelsk og bibelvers

Carol har hjulpet disse to søstrene og noen andre barn med ekstra engelskundervisning, fordi familiene har opplevd at internettundervisningen ikke fungerer så bra. I tillegg er det en hjelp at noen andre kan se etter barna noen timer i uka og ikke bare være hjemme.

I begynnelsen hver gang er det lesing av et bibelvers som de snakker om og så skal lære utenat til neste gang. Engelsk er viktig, men Jesus er enda viktigere, forklarer Carol.

Til slutt spør jeg om de har noen ønsker for framtiden.

– At Covid-19 må forsvinne og vi kan treffe pappa og familien i Kina igjen, kommer det kjapt. Men nå er de lei intervjuet og vil snakke med Carol.

Portrettbilde av Magnar Olsen

Magnar Olsen

Utsending