Barn og voksne spiller kubb

Griper mulighetene som gis

Japansk kultur er relasjonell, og misjonsarbeid krever fleksibilitet. Mange av mine beste samtaler om tro og Jesus har ikke vært planlagt, men vært «tilfeldige» sammentreff.

Hentet fra Prosjektkatalogen 2023.

Japan har en raskt aldrende befolkning. Bare siden 2010 har befolkningstallet gått ned med ca. 2,5 millioner. Dette påvirker også kirkene, hvor halvparten av dagens prester i Vest-Japan evangelisk-lutherske kirke (WJELC) går av med pensjon i løpet av det neste tiåret.

I denne sammenhengen er misjonærene en viktig ressurs for kirken, for misjonærer som arbeider i Japan, samarbeider alltid tett med lokale menigheter.

 

Synlig

Det er i den lokale menigheten at de troende har fellesskap med hverandre. Slik er den en viktig synlig representasjon av Guds rikes nærvær, for selv om mange japanere har dyp respekt for kristendommen og dens etikk, oppfattes den som en fremmed religion fra Vesten.

Derfor er det viktig at kirken og de kristne er synlige og aktive i lokalsamfunnet, og mange misjonærer bruker mye tid på menighetenes utadrettede aktiviteter.

 

Tilfeldige møter

Japansk kultur er relasjonell, og misjonsarbeid krever både tid, tålmodighet og fleksibilitet. Personlig har jeg og familien bodd i samme område de siste syv årene, og den stabiliteten har gjort det mulig for oss å bli kjent med en del av naboene.

De fleste lever et travelt liv, så det er viktig at vi tar oss tid til å møte mennesker når muligheten dukker opp – ikke minst gjelder det for å nå japanske menn, som ofte ikke er ferdige på jobb før sent på kvelden.

Mange av mine beste samtaler om tro og Jesus har ikke vært planlagt, men vært slike «tilfeldige» sammentreff.