Online Ungdomsarbeid Japan

Direktesendt ungdomsarbeid

Mars og april måned var i utgangspunktet måneder med noe hver dag, og vi snakket flere ganger om hvordan vi skulle komme oss gjennom disse månedene.

Hvordan drive ungdomsarbeid, hvordan møte dagens ungdom, hvilke behov har ungdommene, hvor møter man dem, og hva vil ungdommene ha? Disse spørsmålene har Shinki, Marius og jeg jobbet med i snart et år. 

Jeg tror ikke vi er de eneste som føler at disse spørsmålene er vanskelige å finne svar på, og jeg tror dette er noe alle som driver med ungdomsarbeid kjenner på. Det er også viktige spørsmål som jeg tror man aldri må slutte å stille seg, for ungdomskulturen i dag er ikke slik ungdomskulturen om fem år kommer til å være.

 

Månedlige ungdomssamlinger

I løpet av ett år har vi lært mye om den japanske kirken vi samarbeider med, kirkekulturen og ungdomskulturen. En av de tingene vi har fått erfare, er at det ikke alltid er så enkelt å sammenkoble ungdommene fra de ulike kirkene. Likevel har vi et sterkt ønske om at de ungdommene som er så å si alene unge i kirka, kan få oppleve et kristent fellesskap med andre jevnaldrende.

Vi har nå arrangert minst en ungdomsevent hver måned i over et år, hvor det har møtt opp mellom 20-30 ungdommer hver gang. Dette vårhalvåret hadde vi lagt opp til en event pluss ett annet arrangement, som for eksempel seminarer, camp osv. hver måned. Mars og april måned var i utgangspunktet en måned med noe hver dag, og vi snakket flere ganger om hvordan vi i det hele tatt skulle klare å komme oss gjennom disse månedene. Så kom plutselig koronaviruset for fullt i Japan også, og alt av arrangementer ble kansellert.

 

Mismot snudd til glede

Vi hadde et møte med vår kollega, samarbeidskirkens ungdomsleder Shinki Takahira, for å snakke om hvordan vi nå kunne bidra til å gi ungdommene det de trenger i denne tiden. Etter dette møtet var vi litt demotiverte, for alt vi hadde foreslått virket vanskelig, og frykten for kommentarer fra andre VJELK-menigheter var større enn noe annet.

Vi fikk likevel til å overbevise om at noe måtte vi gjøre, og Shinki tok kontakt med kirkepresidenten, som også er vår veileder. Et positivt svar kom tilbake, og plutselig var Shinki og kona live på YouTube og Instagram for å prøve ut mulighetene.

Lørdagen etterpå, da vi egentlig skulle ha en event, ble det direktesending fra oss ungdomsarbeidere. Det ble en kjempesuksess, og vi bestemte oss for å fortsette med dette hver lørdag klokken 19-20. Vi sendte ut melding til ungdommene for å spørre om noen kunne tenke seg å ha vitnesbyrd på en av direktesendingene vi skulle ha. Hittil er det enda ikke én av ungdommene som har svart nei, og vi skal nå fremover ha to vitnesbyrd på hver direktesending hver lørdag frem til sommeren!

Vi kan kanskje ikke samles i samme bygning, men vi har fått mulighet til å samle ungdommene der hvor de bruker mesteparten av fritiden sin. Vi har fått en mulighet til å danne et fellesskap for de unge, hvor de kan bli utfordret til å oppmuntre hverandre og dele sin tro. Kanskje var det dette Gud hadde planlagt for ungdomsarbeidet vårt denne våren?

Vær gjerne med og be for ungdomsarbeidet her i Japan. Be om at Gud må utruste de få unge i kirkene, og at flere unge skal få muligheten til å høre det gode budskapet.

Karoline Skjong Bergersen

Karoline Skjong Bergersen

Utsending