Et filmcrew ved sjøen.

Vil nå ungdommer med sosiale medier

Mediearbeidet i Japan er nå inne i en spennende periode.

I 51 år har det kristne programmet Lys til hjertene blitt sendt de fleste dagene i uka. Det har vært god respons. Hvert år har Mediesenteret mottatt takkebrev fra lyttere som forteller at de er blitt døpt. Men etter hvert er det hovedsakelig eldre mennesker som tar kontakt.

 

Hvordan nå de unge?

De unge i dag foretrekker sosiale medier framfor radio. Men hvordan komme i gang med noe på YouTube, Instagram og den slags? Og hvem kan vi utdanne til det? Dette har styret for mediearbeidet grublet på i et par år – og løsningen var nærmere enn man trodde.

 

Vi har jo folk

Vi oppdaget at vi har jo folk til å starte mediearbeid rettet mot ungdom! For i 2016 kom Marius Bergersen – sammen med kona Karoline – til Japan som ny misjonær. Han er blant annet profesjonell fotograf. Og sommeren 2019 ble en ung japaner, Shinki Takahira, ferdig med sin teologiutdannelse i Kobe. Han er fra før profesjonell lydmann.

 

Fellesskap på nett

Shinki er nå ansatt i en nyopprettet stilling som leder for ungdomsarbeidet i VJELK. Han har Marius og Karoline med seg i et lederteam. De skal lage videosnutter og ellers bruke sosiale medier aktivt som en del av ungdomsarbeidet. Slik vil man både samle ensomme ungdommer i VJELKs lokalmenigheter til «ett rike» og vinne nye ungdommer for Kristus. Spennende! Her trengs mye forbønn.

 

Norea Mediemisjon har gitt god starthjelp, både faglig og økonomisk.

 

 Artikkelen er hentet fra NLMs prosjektkatalog 2020. 

Portrett Kari Opperud

Kari Opperud

Landsarbeider