Bønnemøte Japan

Nye forbedere - og bønnesvar!

– Vi har bedt for Atsuki og ungdomssamlingen lørdag 15. februar, og nå er vi spente på hvordan det gikk!

Omtrent slik stod det skrevet i en e-post jeg fikk for et par dager siden fra en av gjestene som var hos meg for to uker siden.

I begynnelsen av februar hadde jeg nemlig besøk av to elever og to lærere fra Tryggheim Forus Barne- & Ungdomsskole i Rogaland, en av Norsk Luthersk Misjonssambands skoler. Denne skolen har for tiden misjonsprosjekt for arbeidet i Japan. Det har blitt vanlig at skoler som har et slikt prosjekt, får sende representanter til det landet de samler inn penger til for at de skal kunne samle informasjon om arbeidet slik at de kan inspirere når de kommer hjem.

Siden gjestene kom hjem fra Japan, har skolen deres vært med og bedt for arbeidet i Ako menighet, og spesielt for neste «party». Gjestene  hadde lest på bloggen min om Atsuki og «Pizza party», som han inviterte ikke-kristne venner til. https://kariopperud.wordpress.com/2019/12/14/kirken-full-av-ungdom/

15. februar prøvde vi, som sagt, med et nytt «party» for ungdom i Ako kirke, og gjestene fra Forus var nysgjerrige på hva slags bønnesvar skolen hadde fått.

Sushi party i kirka

Vi var 11 samlet – til temaki sushi party. Litt færre folk enn i november, men to av Atsukis venner kom igjen. Den ene av dem kom også på julearrangementet vårt, så han var i kirken for tredje gang! Dessuten kom en gutt fra kirkens nabolag! Lillebroren hans kommer trofast på barnemøter, men han selv har aldri vært i kirken før. Det så ut som han stortrivdes!

En av mine ikke-kristne engelskklasse-elever tok hovedansvar for å planlegge menyen og beregne innkjøp av ingredienser. Hun søkte råd hos moren sin, som også er en av mine ikke-kristne engelskelever.

Hva er så temaki sushi?

Fra en stor trebolle kan man forsyne seg med ris som er tilsatt su  (betyr eddik og er første tegnet i sushi). Risen legges på nori (flak av en sort sjøgras). Så velger hver enkelt hva annet man vil ha på risen og rulle inn i nori.

Ikke alle japanere liker rå fisk. Det er dessuten dyrt når budsjettet er på 500 yen pr. person (40-50 kroner). Så vi hadde kjøpt inn diverse andre ingredienser, også.

Alle koste seg! Atsuki var svært fornøyd med samlingen, selv om han syntes det var litt sørgelig at det var noen venner det ikke passet for den kvelden.

Etter maten (mens jeg vasket opp!) hadde de program i kirkerommet.

Ny samling 14.mars - nytt bønneemne

Det er teamet i VJELKs nye ungdomsarbeid som tar seg av arrangementet i samarbeid med Atsuki. Teamet består av Karoline og Marius Bergersen (NLM) og Shinki Takahira (ferdig utdannet på det teologiske seminaret i Kobe i juni i fjor).

Så altså, takk til alle på Forus – og alle andre – for forbønn! Neste samling blir 14. mars. Da vil det bare bli servert kake (som jeg har lovet å bake!), og programmet vil bestå av en form for bibelstudium der temaet er: Hva er egentlig kristendom for noe?  Samlingene med pizza og temaki sushi var ment som innledende lavterskeltilbud for å få de unge til å tørre å komme i kirken. Siden de koste seg veldig og kom igjen, håper vi de får lyst å komme i mars, også. Et nytt bønneemne!

Se video fra temaki sushi party her:

https://youtu.be/4F1TQH3yd1M

 

På Karis blogg kan du se flere bilder og lese mer om hva gjestene fra Tryggheim Forus fikk oppleve i Japan:

https://kariopperud.wordpress.com/2020/02/19/nye-forbedere-og-bonnesvar/

Portrett Kari Opperud

Kari Opperud

Landsarbeider