Silhuett av mann som kneler

La oss bøye kne

Gud arbeider i den muslimske verden – og vi kan alle bidra i bønn. «30 dagers bønn for verdens muslimer» er en årlig bønneaksjon og en viktig påminnelse om å be for muslimer, både under ramadan og resten av året.

Hver dag gjennom hele året bøyer millioner av muslimer kne for sin gud. Ramadan markerer måneden hvor muslimer faster og ber i lydighet og hengivenhet. Det er en viktig høytid for dem og en av de fem søylene i deres tro.

Bibelens Gud, min og din Herre, åpenbarer seg for profeten Jesaja og sier (Jes 45):

«For så sier Herren, som skapte himmelen, han som er Gud, som formet jorden og laget den, han som grunnla den og ikke skapte den tom, men formet den til å bo på: Jeg er Herren, ingen annen

«Vend dere til meg og bli frelst, alle jordens ender! For jeg er Gud, og ingen annen.»

«For meg skal hvert kne bøye seg»

Og Jesus selv lærte oss å be «Vår Far, la ditt rike komme».

 

Forstå dem og be for dem

Vil du være med i bønn om at Guds rike må komme i den muslimske verden? Vil du være med og be om at han må åpenbare seg for verdens muslimer – at de må vende seg til ham og bli frelst – at de må få bøye seg for hans navn og finne fred?

Bønneguiden «30 dagers bønn for verdens muslimer» er en god mulighet for deg, din familie og ditt fellesskap til å fokusere din bønn på millioner av muslimer rundt omkring i verden. Gjennom små historier og bønneemner får du hjelp til å forstå mer av hvem muslimene er, og hva de tror på.

 

Be under ramadan – og når som helst

Heftet (og bønneaksjonen med samme navn) følger muslimenes fastemåned ramadan (13. april til 12. mai) og gir deg daglig inspirasjon til å be for dem gjennom denne tiden.

Men du kan gjerne lese i og benytte bønneguiden både før og etter ramadan – allerede nå i tiden før påske kan vi ta muslimer inn i bønnene våre og spørre Gud hvordan vi kan utvikle et hjerte for muslimer som ligner hans hjerte.

 

«Målet med årets bønneguide er å gi deg et glimt inn i livene til muslimer i byer over hele verden. Da kan du be mer målrettet for dem disse 30 dager mens de feirer ramadan.

Samtidig kan du be for kristne arbeidere i disse byene, at det kan komme gode frukter av deres arbeid blant muslimene. Noen byer har mange kirker og aktive kristne, andre har få eller ingen, men alle trenger forbønn.

Gjennom denne bønneguiden får du innblikk i hva Gud gjør blant muslimer og en anledning til å engasjere deg»

(sitat fra bønneguiden)

 

Bruk muligheten – la oss bøye kne.

 

30dagersbønn.no kan du laste ned PDF av bønneguiden. De daglige bønneemnene vil også legges ut på den siden og på Facebook.com/30dagersbønn under bønneaksjonen.

Du kan også bestille papirutgave av bønneguiden (gratis). Send en epost til info@nlm.no.

 

Husk at NLMs flerkulturelle arbeid også har en egen side på nlm.no med en rekke gode ressurser.

Janet

Janet Diss Seierstad

Flerkulturell konsulent