Jenter viser frem mat

Bibelgruppe i en viktig tid i livet

På bibelgruppen i Abidjan får en gruppe unge jenter på vei inn i ungdoms- og voksenlivet bli bedre kjent med Guds ord i en tid hvor de begynner å ta selvstendige valg.

Vi er nå midtveis i september, og de fleste i Elfenbenskysten har begynt på skolen denne uka. Dermed passet det også bra å starte opp med bibelgruppe, som er et tilbud for litt eldre barn og ungdommer i menigheten i Youpogon i Abidjan.

Her kommer vi sammen for å øve på å slå opp i og bruke Bibelen og ikke minst høre ordet opplest iblant oss. Til tider kan det hende at måltidet som skal deles i etterkant er mer spennende for enkelte av deltakerne enn selve bibelstunden, men flere melder seg frivillig til å lese, og hver enkelt er ivrig med på å svare på spørsmål til teksten.

Jenter rundt bord
Helene Kolnes

Viktig tid

Ungdommene i denne alderen er i et tidspunkt av livet der vi vet fra Norge at mange tar selvstendige valg på om de vil følge Jesus.

Denne fredagen leste vi fra Lukas 24,13ff om Emmausvandrerne og Jesus som understreker for dem at Skriftene vitner om at han skulle dø og stå opp igjen. Det gleder hjertet å høre at jentene i alderen 10-15 år har kunnskap om at Jesus stod opp, og at vi trenger en frelser.

Jeg lengter etter at de alle vil vokse i nåde og kjennskap til Jesus. Vær gjerne med å be om det.

Helene Kolnes

Helene Kolnes

Utsending