Personer i møtesal med bibler

Vi satser på forkynnelse

Formidlingen av Guds ord er en helt sentral del av arbeidet i NLM Norge. Landsarbeiderne våre er tilgjengelige i hele Norge, og de vil gjerne besøke ditt fellesskap.

Forkynnelse av Guds ord er et helt naturlig og viktig satsingsområde for oss i NLM Norge. Det er stort behov for sunn og god bibelundervisning i landet vårt, og vi ser fortsatt verdien av å ha ansatte som er dedikert til denne tjenesten. 

Dette er også i tråd med strategien for arbeidet vårt, som ble vedtatt i 2012:

Utrag fra strategien

Vi forkynner evangeliet fordi Jesus har bedt oss om det og for at Guds rike skal utbres også i Norge. Dagens mennesker trenger Jesus, og vi må forkynne for at flere skal få høre! NLM vil vektlegge en forkynnelse som kaller mennesker til omvendelse og frelse, og som setter mennesker i frihet ved evangeliet. Vekkelse og fornyelse ved evangeliet er avgjørende for om NLM skal få være en levende misjonsorganisasjon som brenner for å nå dem som ikke har hørt evangeliet. Bibelens misjonsbudskap skal forkynnes, og skal være et kjennetegn som følger forkynnelsen i vår organisasjon.  

(…) 

Bibelkunnskapen er nedadgående i folket vårt. I våre misjonsfellesskap ser vi også at behovet for regelmessig bibelkunnskap er stort. Det er ikke bare barna som trenger søndagsskole med fordypning i bibelen og vårt trosinnhold.  

(…) 

Bibelundervisning er en viktig forutsetning for sunn og trygg tro. Dersom vi skal være trygge nok til å tale om troen er det viktig å bruke tid med Bibelen. Trygg trosdeling og trosforsvar, og en fornyet tro på Bibelen er strategisk viktige satsingsområder for NLM. 

(…) 

Behovet for trosopplæring er økende. NLM vil være en organisasjon som forkynner og underviser Guds Ord rikelig til alle aldersgrupper. Vi har alltid holdt dette høyt, men må understreke det spesielt i en ny tid. Her har vi bruk for hele spekteret av frivillige og ansatte medarbeidere i misjonen. 

 

 

Har ansatt nye landsarbeidere 

For kort tid siden ble jeg ferdig med å legge reiserute for landsarbeiderne i NLM Norge. Det er 11 ansatte med forskjellig stillingsprosent som reiser rundt i hele Norge og forkynner Guds ord på vegne av NLM Norge.  

Som dere kanskje har lest i Utsyn, ansatte NLM Norge i høst to ungdomsforkynnere som har som hovedoppgave å besøke skolene våre og både forkynne og knytte kontakt med ungdommer. Disse er Anette Fredly og Harald Tjervåg. I tillegg er Harald Hovland nyansatt, men han har som hovedoppgave å jobbe med planting av nye fellesskap.  

Anette hadde som sitt første oppdrag å reise til Nordborg videregående skole i region nord, og Harald Tjervåg underviser studenter på Fjellheim bibelskole denne uken.  

Det er også gledelig at Inger Valbø, utsending i Japan, skal reise for oss våren 2021. Hun har fortsatt noen ledige dager i de forskjellige regioner. Dersom en forening ønsker besøk av henne, bes de ta kontakt med sin region og høre om de kan ordne det.  

 

Fortsatt mulig å be om besøk 

Covid-19 har påvirket etterspørselen av våre forkynnere, slik at vi fikk litt færre forespørsler fra de forskjellige misjonsfellesskap for våren 2021 enn vanlig. Vi håper at med tiden vil dette stabilisere seg og oppfordrer de som har behov for en forkynner (landsarbeider) om å ta kontakt med meg eller regionen og høre om vi har en ledig forkynner. Selv om reiseruten nå i utgangspunktet er satt for våren 2021, har vi fortsatt noe ledig kapasitet på enkelte forkynnere. Her er oversikten over landsarbeiderne. 

Landsarbeiderne arbeider over hele landet. Slik ser for eksempel uke 43 ut: Per Tveten er i disse dager i Trondheim og har møteuke i Betania, Marit Andersen har en møteuke i Bykle kyrkje, Ivar Eiken har en møtehelg på Aakre bedehus, Kroken og Simon Morris er på Soltun soldat- og ungdomssenter. Tormod Helland har et møte på Flekkerøy bedehus og Mangor Harestad en misjonshelg på Averøy.  

 

Jeg hilser dere med vers 13-15 fra Romerne kapittel 10: 

«Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst. Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at noen forkynner? Og hvordan kan de forkynne hvis de ikke er utsendt? Det står jo skrevet: Hvor vakre de er, føttene til dem som bringer godt budskap!» 

 

Fanney Ingadóttir

Fanney Ingadóttir

Administrasjonsrådgiver