Japansk pastor foran kirken

En skole som bygger Guds rike

– Vårt ønske er å skape kristne ledere med tillit til Guds ord og et levende engasjement i Guds kirke på jord, sier Makito Masaki (bilde). Han leder en liten skole med store visjoner for kirken i Japan.

Makito Masaki er rektor ved «Seminaret» i Kobe, hvor blant andre Vest-Japan evangelisk-lutherske kirke (VJELK) utdanner sine prester. – Kobe Lutheran Theological Seminary (KLTS) framstår kanskje som en liten skole, men vi er involvert i et vidtrekkende og ekspansivt arbeid, med ringvirkninger i hele det østlige og sørlige Asia, forklarer han.

Jeg møter rektoren i lærerværelset på skolen, for kontoret hans er visst altfor fullt av papirer. De har ikke unødvendig store kontorer ved denne skolen.

KLTS har eksistert i 63 år og holder til i lokaler som er nesten dobbelt så gamle. Her utnyttes alle kriker og kroker som best man kan for å gi rom til et mye bredere studietilbud enn man skulle tro ved første øyekast.

 

Trenger flere prester

– Teologisk utdannelse er dessverre nede i en bølgedal i Japan, sier Masaki. Han er en smilende og imøtekommende mann, men nå synes alvoret i øynene hans. – Vi ser at stadig flere institusjoner sliter med å holde dørene åpne, for tilgangen på studenter har blitt urovekkende lav. Bare det siste året har flere lignende skoler måttet stenge.

Siden KLTS har vært flinke til å være forsiktige med økonomien, har skolen foreløpig klart seg bedre enn mange andre. KLTS har et godt rykte i mange evangeliske kirkesamfunn, og tilgangen på studenter derfra gir dem et eksistensgrunnlag. Skolen står også i bresjen for et fellesskap av teologiske utdannelsesinstitusjoner som har samlet seg i Asia Graduate School of Theology, og gjennom dette samarbeidet kan de tilby studier på master- og doktorgradsnivå.

Men rektoren legger ikke skjul på at de gjerne skulle hatt flere studenter. Og særlig er han bekymret for at skolen rekrutterer få studenter med bakgrunn i VJELK.

– Vi har et stort behov for nye prester i kirkesamfunnet vårt, og da trenger vi flere studenter. De siste fire årene har vi tilbudt teologisk utdannelse også på deltid, og det ser ut til å gi gode resultater, sier Masaki.

Han forteller at skolen også planlegger et fremstøt i VJELKs menigheter i løpet av dette året, hvor de vil informere og utfordre til fulltidstjeneste. – Vi har et spennende ungdomsarbeid på trappene i kirken, og her tror vi KLTS kan ha en viktig rolle. Vi trenger mange som står med oss i bønn om at vi må lykkes i rekrutteringen!

 

Misjon i sentrum

Rektoren er opptatt av at skolen skal bidra til å utruste både studentene og andre kristne til å nå flere med evangeliet. – Skolen vår er tredelt i sin visjon, forklarer han. – For det første ønsker vi naturlig nok å tilby solid teologisk utdannelse. Vi blir jevnlig underlagt ekstern evaluering, for å sikre høy kvalitet. Dessuten ønsker vi å vektlegge kirkens misjonsoppdrag. KLTS står i bresjen for en rekke misjonsinitiativ, både lokalt, regionalt og nasjonalt. Lokalt tilbyr vi et ledertreningsprogram, hvor vi også har fokus på å trene vanlige kristne i å være hverdagsvitner for Jesus. For tiden er vi sterkt inne i å bygge opp Lausanne-bevegelsens arbeid i Japan. Til slutt har vi en frimodig og sterk vektlegging av vår lutherske arv. Fra vårt lutherske ståsted får vi være med å prege kristne ledere i Japan langt utover våre konfesjonelle grenser. Alt dette gir ringvirkninger som bygger Guds rike i Japan.

 

Opptatt av samarbeid

Masaki-sensei er en leder som nyter stor tillit i mange kretser. Jevnlig inviterer han ledere fra andre kirkesamfunn og teologiske institusjoner til samlinger. De deler visjoner, sorger og gleder, ber sammen og leter etter gode samarbeidsprosjekter. – De seks lutherske kirkesamfunnene i Japan teller bare rundt regnet 30 000 medlemmer. Det gjør nok at vi ikke oppleves som en dominerende stemme i et samarbeid, og det igjen gir oss muligheter til å være et bindeledd mellom flere kirker, som kanskje ville vært mer skeptiske til samarbeid dersom initiativet kom fra et av de større kirkesamfunnene, smiler han.

Rektor Masaki er tydelig på at KLTS står foran et avgjørende generasjonsskifte. I løpet av de neste fem årene vil de trenge å knytte til seg flere lærere med doktorgradskompetanse for å opprettholde sin akkreditering i Asia Gratuate School of Theology-samarbeidet.

– Vi vil gjerne utfordre NLM til å bidra med flere lærere, understreker Masaki. – Vi har vært velsignet med god hjelp i mange år, og vi håper dette samarbeidet kan fortsette. Vi tror KLTS har en viktig rolle i kirkens arbeid framover. Vi trenger ledere som har tillit til Guds ord, og som kan finne sin plass som tjenere for Guds kirke i Japan i årene som kommer, avslutter han.

 Artikkelen er hentet fra NLMs prosjektkatalog 2020. 

Eivind Jåtun

Eivind Jåtun

Regionleder for Stor-Kina og Japan