Carol sammen med foreldregruppa

Medvandrer for unge og eldre

I Charis Chapel i Hongkong får jeg gå sammen med både folk i alle aldre på trosveien. Det er et stort privilegium!

I september 2022 ble jeg plassert i Charis Chapel, menigheten ved Queen Maud Secondary School (QMSS) i Hongkong. Hongkong og Macao lutherske kirke (HKMLC) ønsker å satse på denne menigheten, og mannen min, Magnar Olsen, har allerede arbeidet der en god stund sammen med tre andre medarbeidere.

 

Foreldresamlinger

Charis Chapel har en samling for foreldre en gang i måneden (bildet øverst). Samlingene er for foreldre fra QMSS, men det er vanskelig å få nye til å komme. Jeg har nå fått ansvaret for disse samlingene.

Når vi møtes, lærer vi om Jesu liv. Jeg har en interaktiv tilnærming til undervisningen, så foreldrene får mange muligheter til å dele sine tanker og sin tro. Det hjelper dem også til å bli kjent med hverandre.

De fleste deltakerne er kristne som allerede går i andre kirker, det er bare en eller to som går fast i Charis Chapel-menigheten. Jeg håper du vil be om at jeg får visdom i arbeidet med å lede disse samlingene.

 

Smågrupper for voksne damer

Samarbeidskirken vår prøver å finne gode metoder for å følge opp folk fra femtiårsalderen og oppover. Nylig startet jeg to smågrupper, med til sammen tre andre damer. På grunn av timeplanene deres kunne jeg ikke samle dem alle i en.

I den ene gruppen samles vi annenhver fredag. De to damene jeg da er sammen med, begynte å gå i kirken vår for fem måneder siden. Den gamle menigheten deres ble lagt ned på grunn av Covid – inntektene forsvant nesten helt, og mange medlemmer flyttet fra byen. Disse to møter opp jevnt og trutt, og var veldig positive da jeg foreslo å starte vår lille bibelgruppe.

Den andre lille gruppen møtes annenhver søndag før søndagsgudstjenesten. Det er kun meg og én annen dame, et nytt kirkemedlem – hun ble faktisk døpt 1. juledag 2022. Hun er veldig ivrig på å lære mer om å ha lønnkammer, og om hvordan hun kan komme nærmere Jesus. Jeg ber om at troen hennes må vokse dag for dag. Vær gjerne også med og be for disse damene og gruppene.

Carol sammen med en av damene
Liten bibelgruppe:Carol sammen med en dame som nylig har blitt med i kirka Carol Tin Olsen / Privat

Betrodd med unges livserfaringer

Charis Chapel har også en fin gjeng med unge voksne. Gjennom arbeidet til mannen min har jeg fått muligheten til å bli kjent med og veilede noen av dem. Når andre de kjenner opplever vansker i livet, anbefaler de dem nå å prate med meg. Det er et stort privilegium for meg å bli betrodd med livet og problemene deres.

Gud har gitt meg en flott tjeneste her, og jeg er dypt takknemlig for denne muligheten. Be gjerne for de unge voksne og min relasjon til dem.

Måtte Gud bruke meg til å bringe folk nærmere ham gjennom min tjeneste.

Portrettbilde av Carol Tin Tak Wa Olsen

Carol Tin Tak Wa Olsen

Utsending