Kor og forsamling

Underets kirke i 70 år og mot evigheten

Life Church i Taipei feirer 70 år. Mange har fått ta imot et nytt liv gjennom disse årene – og fortsatt vil de gi det nye livet videre til mange flere.

Life Church ligger i Dragegata i Taipei. Høyblokkene omkranser kirka på tre kanter, mens den foran har fått en fin, ny park – med gode muligheter for uteevangelisering, sier eldste Li Wei Ren, som gir oss et historisk tilbakeblikk under jubileumsfesten den 6. mai -23.

Det var mange kristne blant flyktningene fra Fastlands-Kina som strømma til Taiwan rundt 1950. I området rundt Dragegata var det nasjonalistregjeringas personell i flyvåpenet som fikk bo i små, enkle hus.

Et jordstykke, rismark, ble lagt ut for salg, og misjonærene Sigrunn Omestad og Asbjørn Aavik slo til. Et enkelt gudshus av bambus og leirjord ble reist. Bak ble det bygd en liten misjonærbolig.

Denne «kirka i risåkeren var underets kirke mer enn noen av de andre. Den ble en bønnens kirke på en særegen måte», skrev Aavik. 5-6 år senere ble en ny kirke reist i åkeren, og så, i 1993, ble Life Church nummer tre tatt i bruk.

Park foran kirke foran høybygg
Storbymenighet:Kirken med parken i forgrunnen og høyhus bak på alle kanter. Anna Sæther

Mange ville være med

Og nå, 70 år etter starten i risåkeren, fylles både kirkesalen i andre etasje og førsteetasjen av unge og eldre som vil være med på takkefesten under Life Church sitt 70-årsjubileum.

Flere utflytta kirkemedlemmer har kommet helt fra USA for å være med. Utsendinger fra de andre menighetene i kirkesammenhengen (LCROC) er til stede – fra Suao, Lotung og Ilan, fra Taoyuan, Chin Gua Shr og fra Taipeikirkene. Medarbeidere i radioarbeidet, Voice of Salvation, er der – det ble jo starta nettopp her i Dragegata for 49 år siden. Og jeg får representere misjonen i Norge.

Tre generasjoner av familien Lin
Generasjonsmenighet:Tre generasjoner Lin hører til storfamilien i kirka. Life Church

All takk til Gud

«Det at vi kan feire jubileum i dag, er på grunn av Guds storhet og makt», sier leder av festen og evangelist i kirka, Samuel Hsiang. «Vi kan feire fordi han er her hos oss i dag og fordi vi får være hans medarbeidere. Vi vil løfte fram evangeliet som er blitt forkynt og som en ny generasjon nå vil bringe videre.»

Han forteller at i begge underetasjene er det utstillinger av ting, bilder og minner som viser takknemlighet overfor Gud og alle som gjennom åra har hatt sin åndelige heim og sin tjeneste i Life Church. Nede i andre underetasje har ungdommene utfolda seg stort og kreativt!

Evangelist Samuel Hsiang viser pastor Cheng til sin plass.
Evangelist og eldste:Evangelist Samuel Hsiang viser pastor Cheng til sin plass. Life Church

Han er vårt liv

Biskop i LCROC, Pan Li Yen, holder festtalen og tar utgangspunkt i navnet «Life Church». De som var med her fra begynnelsen ville kalle mennesker inn til et nytt liv. Ikke et liv først og fremst i materiell velstand, men det livet Jesus vil gi: «Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod» (Joh 10,10).

Dette livet er helt unikt. Det er et liv som bare Gud kan gi, et liv som er i Sønnen Jesus, som derfor kunne si: «Jeg er veien, sannheten og livet». Denne livsgaven setter oss, som var døde i synda, inn i det frelsende forholdet til Gud. Dette er gode nyheter. Han er vårt liv, og det får vi forkynne både til kristne og ikke-kristne.

Biskop Pan Li Yen lyser velsignelsen
Velsignelsen:Biskop Pan Li Yen lyser velsignelsen over jubileumsforsamlingen. Life Church

Vi møtes i Himmelen!

Det var kraft i allsangen som fulgte: «Jeg elsker å forkynne evangeliet – til de som har hørt og til de som ikke har hørt»!

Eldste Joseph Hsiang avslutta med å si at «vi overtok stafettpinnen etter misjonen. – Mange av familie og venner er ikke lenger blant oss. Men som en avslutning på denne festen, vil jeg minne om det en gammel broder i Norge sa til meg for mange, mange år siden: «See you in heaven!»

Og så leste Hsiang fra Joh 14 om at det er beredt et sted for oss i himmelen. «Vi vil ta med oss videre de dyrebare løfta her – om Guds Ord, om løfta og om håpet.»

Hele forsamlingen
Storfamilien:Hele jubileumsforsamlingen. Life Church

Det ble mange gode stevnemøter utover dagen. Overalt, i alle kroker og på tilgengelige plasser, så jeg gamle venner og nye venner som hadde så mye å mimre om og spørre om. Matbordet bugna av delikatesser, og i undretasjene var det kø for å se på utstillingene med 70 års historikk.

Anna Sæther og tidligere videregåendeelever
Gode gjensyn:I 1993 startet jeg et lag for videregående-elever. 30 år etter møtte jeg noen av dem igjen! Privat

Og livet i Life Church går videre. Må mange flere få møte Livets Herre i dette fine kirkebygget i Dragegata!

 

Her er linken til festen for dem som vil se litt mer.