Avtroppende biskop Ray Chen (til venstre) overgir synodens stempel til sin etterfølger, Pan Li Yen. Til høyre, pastor Du Sheng En.

Med mål og visjoner i tjenesten på Taiwan

Den lutherske arven, flere unge medarbeidere og en sterk personlig tro blir sentrale satsingsområder for samarbeidskirken vår på Taiwan fremover.

Pastor Pan Li Yen er nettopp ferdig med søndagens gudstjeneste og med unge voksne-møte i Shr-En-kirka i Taipei. Han har mye ansvar nå, både som pastor i Shr-En-kirka og som ny biskop i vår samarbeidskirke på Taiwan, Lutheran Church of the Rep. of China (LCROC).

Pastor Pan er utdanna ved China Luth. Seminary (CLS). Derfra har han både mastergrad i teologi og en spesiell mastergrad i luthersk teologi. Han har vært evangelist og deretter pastor i mange år, og ikke minst har han vært pådriver i ungdomsarbeidet innen LCROC.

Selv har jeg også hatt gleden av å arbeide tett sammen med han i forbindelse med kurset «Sharpening Your Interpersonal Skills Workshop».

 

Lutherske visjoner

Vi har avtalt en prat sammen på Facetime, og nå «slår han på tråden». Han vil gjerne fortelle norske venner og forbedere om visjoner og mål som LCROC har satt seg for kommende arbeidsperiode.

Det første han nevner, er at de vil arbeide for at både medarbeidere og de kristne i menighetene må få enda bedre kjennskap til sin lutherske arv. Dessuten er det viktig for dem å gi god kjennskap til NLMs misjonshistorie og til bakgrunn og framvekst av kirka deres, synoden LCROC.

«I nær tilknytning til dette,» sier pastor og biskop Pan, «ønsker vi at det i kirkene og i hjertet til den enkelte kristne, må være grobunn for at troen må styrkes og vokse. Vi ønsker at en god luthersk teologi må føre til det, og da spesielt korsets teologi.»

 

Vil oppmuntre unge til tjeneste

Det tredje pastor Pan trekker fram, er at de ønsker å kalle og framelske unge medarbeidere som kan føre arbeidet videre.

«Vi vil stadig og enda sterkere oppmuntre og utruste unge til å bli aktive i kirkene, til å bli lege ledere og til å bli utdanna medarbeidere ansatt i menighetene, som evangelister og pastorer».

Det nye synodestyret sammen med den nye biskopen.
Nytt styre:Det nye synodestyret sammen med den nye biskopen. (Alle menighetene er representert på synodestyremøta, de som ikke er valgt inn i styret møter som observatører med talerett.) Privat

Rektor istedenfor pensjonist

Pastor Pan vil også gjerne dele den gledelige meldinga om at pastor Ray Chen, som var biskop før han, nå har sagt ja til å være rektor en toårsperiode ved China Lutheran Seminary (CLS). Han som nå skulle bli pensjonist!

Som du ser, kjære misjonsvenn, her er det mye å be for.

(I boka mi, Over en tekopp (kap. om Timoteus), står det om hvordan unge Pan Li Yen kom til tro.)

 

Bildet øverst: Avtroppende biskop Ray Chen (til venstre) overgir synodens stempel til sin etterfølger, Pan Li Yen (midten). Til høyre, pastor Du Sheng En.